Marko Iršič je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju komunikacije in obvladovanja konfliktov, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, avtor številnih poljudnih in strokovnih publikacij.

 

Mediacijo preučuje in prakticira že od leta 1998 in je prvi certificiran transformativni mediator (Certified Transformative Mediator TM) v Sloveniji. Poleg mediacije in usposabljanj za mediatorje izvaja tudi transformativni coaching in različna izobraževanja s področja medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov.

 

V Leuvenu v Belgiji je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Kasneje se je izobraževal na področju transformativne mediacije, kognitivno vedenjske terapije, partnerske/zakonske terapije in psihologije motivacije. Sodeluje pri mednarodnih projektih s področja razreševanja konfliktov, je avtor vrste poljudnih člankov ter knjig.

 

Na področju obvladovanja konfliktov se je med drugim usposabljal tudi v okviru: Evropskega inštituta za razreševanje konfliktov (European Institute for Community-Based Conflict Resolution), Fondacije Ridgewood (Ridgewood foundation) in Inštituta za preučevanje transformacije konflikta (Institute for the Study of Conflict Transformation) . Usposabljal se je tudi na področju poslovne komunikacije in pri INLPTA pridobil mednarodno licenco mojstra Nevro-Lingvističnega Programiranja.

 

 

Izdane knjige:

 

Knjiga o komunikacijski blaginji, 21 Načinov za izboljšanje komunikacije

Sposobnost za konflikt

Mediacija, 2. izdaja

Sposobnost za konflikt

Obvladovanje stresa

Obvladovanje jeze

Komunikacijska blaginja

Umetnost obvladovanja konfliktov

Mediacija, 1. izdaja

Anger Management

The Book on Communication Wellness, 21 Ways to Transform Your Conversations in Business and Personal Life

Conflict Competence

Communication Wellness

The Art of Conflict Management

Knjiga o komunikacijski blaginji, 21 načinov za izboljšanje kakovosti komunikacije

Communication Wellness for Couples

 

 


Leta 2003 je ustanovil Zavod RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo), ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije. Vodi seminarje in delavnice o medosebnih odnosih, obvladovanju konfliktov in mediaciji ter usposabljanja za mediatorje doma in v tujini.


Je pobudnik ustanovitve ter predsednik Evropskega združenja za transformativno mediacijo. Sodeloval je pri ustanavljanju Združenja mediacijskih organizacij Slovenije-MEDIOS in je član upravnega odbora združenja. Je tudi predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji.
Razvil je metodo RAKMO (razvoj konstruktivnih medosebnih odnosov), na podlagi katere vodi seminarje doma in v tujini. Razvil je vrsto izobraževalnih programov s področja obvladovnaja kondliktov in zasnoval projekt Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Razvil je tudi koncept in vpeljal izvajanje proaktivne družinske mediacije v Sloveniji. Vzpostavil je program usposabljanje za mediatorje v podjetjih.


Izvedel je preko 5000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije in obvladovnaja konfliktov doma in v tujini (Med drugim Osnovno usposabljanje za mediatorje, Nadaljevalna usposabljanja za druižinske mediatorje, šolske mediatorj in mediatorje v podjetjih, programe razvijanje veščin obvladovanje konfliktov, umetnost obvladovanja konfliktov, umetnost pogajanj …), predava na mednarodnih kongresih in konferencah s področja mediacije (Med drugim na Evropski konferenci mediatorjev, Svetovnem forumu mediacijskih centrov, Mednarodnem kongresu o transformativni mediaciji …) in vodi supervizijske skupine za mediatorje pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo in drugih organizacijah.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka