Obvladovanje jeze, M. Iršič, 2020

CENA: 24,90 €

 

NAROČILNICA

 

Knjiga Obvladovanje jeze je edinstven priročnik na področju razumevanja jeze pri nas, saj nam odkriva učinkovite načine za obvladovanje jeze, umirjanje in konstruktivno izražanje jeze. Poleg praktičnih napotkov in vaj za pomirjanje, knjiga poseže tudi v psihologijo razumevanja jeze, odkriva dejavnike jeze, jasne in prikrite izvore in ozadja jeze, ... Knjiga nam odkrije kompleksnost jeze, čustva, ki je vse preslabo razumljeno in obvladovano ter nam lahko prinaša tudi veliko koristi, če jo le znamo konstruktivno izraziti.

V prvi vrsti je knjiga namenjena razumevanju jeze pri sebi, vendar pa so spoznanja in napotki v knjigi uporabni tudi pri vplivanju na odpravljanju jeze pri drugih. Knjiga je na tem področju edinstven priročnik pri nas, ki ga priporočamo v branje prav vsem. 

 

Edinstven priročnik na področju razumevanja jeze pri nas, ki bi ga moral prebrati prav vsak!

 

Kot napovedano v naslovu, knjiga opisuje metode in tehnike za obvladovanje jeze, umirjanje in konstruktivno izražanje jeze. Poleg praktičnih napotkov in vaj za pomirjanje, knjiga poseže tudi v psihologijo razumevanja jeze, odkriva dejavnike jeze, jasne in prikrite izvore in ozadja jeze, ... Knjiga nam odkrije kompleksnost jeze, čustva, ki je vse preslabo razumljeno in obvladovano ter nam lahko prinaša tudi veliko koristi, če ga le znamo konstruktivno izraziti.

 

Jeza je zelo koristno čustvo, ki pa je vse preslabo razumljeno in obvladovano. Jezo pogosto povezujemo z destruktivnostjo, a destruktivna je predvsem neobvladana jeza. Večina ljudi za večino situacij, ko so jezni, niti niso jezni hote, in če bi znali, bi raje ostali mirni. A vprašanje ostaja: Kako obvladati jezo in kaj to sploh
pomeni? »Obvadovanje jeze« ne pomeni niti udejanjanja ali nenadzorovanoega izražanja niti potlačevanja ali prikrivanja jeze, ampak ustrezno obravnavanje oziroma izbira odziva, s katerim smo zadovoljni, vključno s tehnikami, ki vplivajo na to, da se v isti situaciji dejansko ne jezimo več, ampak ostanemo mirni.
(iz knjige Obvladovanje jeze)
 


Knjiga Obvladovanje jeze se osredotoča na opis metod in tehnik za konstruktivno izražanje in obvladovanje jeze. Knjiga ponuja orodja in postopke za vplivanje na naše odzive. V prvi vrsti je knjiga namenjena razumevanju jeze pri sebi, vendar pa so spoznanja in napotki v knjigi uporabni tudi pri vplivanju na odpravljanju jeze pri drugih. Knjiga je na tem področju edinstven priročnik pri nas, ki ga priporočamo v branje prav vsem.

 

 

Vsebina:

 

- Kaj nas jezi in kako se takrat vedemo

- Izvori jeze

- Dejavniki, ki prispevajo h krepitvi ali zmanjševanju jeze

- Smernice za obvladovanje jeze

- Sklopi tehnik obvladovanja in izražanja jeze

- Trivialne tehnike obvladovanja jeze in sproščanje

- Vedenjske in komunikacijske strategije

- Tehnike konstruktivnega izražanja jeze

- Kadar nam jeze ne uspe obvladati

- Zbogom jeza!

 

O AVTORJU

 

Marko Iršič je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju komunikacije in obvladovanja konfliktov, predavatelj, mediator in trener mediatorjev. V Leuvenu v Belgiji je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Napisal je vrsto poljudnih člankov ter knjige Umetnost obvladovanja konfliktov (2004), Mediacija (2010), Communication Wellness (2017), Conflict Competence (2017) in Komunikacijska blaginja (2019).

Leta 2003 je ustanovil Zavod Rakmo, v okviru katerega vodi seminarje in delavnice s področja medosebnih odnosov, komunikacije, mediacije, obvladovanja konfliktov, obvladovanja težavnih strank in obvladovanja stresa doma in v tujini.

 
Mnenja o knjigi:
 
Ljudski pregovor pravi, da v jezi lahko še v vodnjak skočiš, a ti tudi sedemkrat hujša jeza ne pomaga zlesti iz njega. Kljub temu da gre za eno najbolj osnovnih in enostavnih čustev, se je utrdilo prepričanje, da je jeza negativno čustvo od katerega ni veliko koristi. Knjiga nas prepriča ravno v nasprotno, saj predpostavi, da je jeza koristna, če se le naučimo loviti ravnotežje med pretiranim odzivom in potlačitvijo naših čustev. Obe skrajnosti sta družbeno precej razširjen pojav, nasprotno pa je obvladovanje jeze umetnost v kateri se radovedni bralci urimo vse življenje.
Poleg poglobljene razlage izvorov, pojavnih oblik in procesov jeze ter njenih posledic knjiga ponuja veliko več. Deluje kot priročnik, ki bralca opolnomoči z znanjem in tehnikami, ki mu pomagajo prepoznati in spremeniti ustaljene vzorce ravnanja ter ga privede do sprememb vedenjskega, čustvenega in miselnega odziva. Zato knjigo toplo priporočam vsem, ki želijo svojo jezo prepoznati kot koristno čustvo z velikim potencialom za doseganje bolj produktivnega, zadovoljnega in polnega življenja v odnosu do sebe in drugih.
Knjigo odlikuje jasno izražanje in priročnost, vsebuje veliko prispodob kar ji daje edinstveno prednost. Poleg tega pa je knjigo napisal izjemen pedagog, strokovnjak s področja obvladovanja konfliktov z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, ki vsebino na privlačen in zabaven način približa bralcu.
Lucija Šenkinc, magistrica politologije, svetovalka na področju okoljskih, infrastrukturnih in zdravstvenih politik
 
Odličen priročnik, kjer so opisani in zbrani procesi doživljanja jeze, razumevanje okoliščin in navodila, kako tvorno izražati jezo, da ne podiraš medosebnih odnosov, a vendarle izraziš svoja pričakovanja. Če se izrazim nekoliko tehnično, je knjiga kot škatla z navodili in orodji. Vse je na razpolago na enem mestu. Da razviješ mojstra je potrebna izbira ustreznega orodja, vaja in vztrajnost. Le opogumiti se je potrebno in pričeti z vajo, ker le vsak sam lahko izboljša samega sebe.
Barbara Kruhar Lorger, Vodja marketinga, Krka, d. d., Novo mesto
 
Knjiga Obvladovanje jeze je zelo koristen priročnik, ki pojasni ,kje ,zakaj in ob kakšnih priložnostih lahko pridemo v situacijo, kjer se pojavi jeza. Pa naj bo to jeza pri nas samih ali pri kom drugem. Pomaga razumeti, zakaj je do take situacije prišlo. Pa ne samo to: opremi nas z orodji in veščinami, kako iz take situacije brez škode za katerokoli stran. Knjiga se mi zdi uporabna za široko bralstvo, predvsem pa lahko koristi nekomu, ki ima veliko stikov z ljudmi, kot so učitelji, zdravstveni delavci,politiki in nenazadnje prav vsi, ki jim jeza povzroča težave.
Mišo Pušnik, mediator
 
Knjiga Marka Iršiča, Obvladovanje jeze je ena izmed mnogih njegovih odličnih strokovnih literatur, v katerih vedno najdem pravo znanje ter nasvete zase. Jeza je eno izmed tistih čustev, ki ga v življenju večkrat skrivamo, si ga ne upamo v popolnosti izrazit. Marko Iršič nam skozi svoje bogate praktične izkušnje ter strokovno teoretično znanje podaja vsebino knjige na uporabniku prijeten in zelo dostopen način. Tako mi v vsakodnevnem življenju njegova knjiga večkrat pride v misli in srce. Pa naj bodo to trenutki jeze, konflikta ali trenutek, ko se že umirim.
Natalija Gros, nekdanja profesionalna športna plezalka, zmagovalka v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v kombinaciji 2007, evropska prvakinja v balvanskem plezanju in kombinaciji 2008 ter soavtorica knjige Z glavo in srcem do vrha.
 
Čudovit priročnik za vsakogar! Nihče od nas si, v resnici, ne želi biti jezen. Marko Iršič nam, skozi konkretne vaje, ponuja čudovito priložnost za učenje in trening, kako se z lastno jezo naučimo ravnati tako, da postane pozitivna ustvarjalna energija.
Sonja Godec, Koordinator socialne aktivacije, MDDSZ in Družinski mediator
 
Strukturirana, dosledna vsebina, kar je nujno za zavedanje, soočanje in spremembo lastnih neustreznih vzorcev odzivanja.  Menim, da bi vsebino knjige morali vključiti v izobraževalni sistem na primarni in sekundarni ravni, saj je nujno zgodnje prepoznavanje lastnih vzorcev vedenj za zdrav psihosocialen razvoj v vseh starostnih obdobjih.
Simona Martinšek, univ. dipl. soc. del.,  družinski mediator
 
Navdušena sem. Odlična strnjenka. V knjigi lahko vsakdo najde možnost izbire. Kar je še dragocenejše, lahko najde ključ do samega sebe. Ponudi mu možne razlage, za tako »domače odzive na situacije«. Vsekakor lahko povabi bralca na pot samoraziskovanja. Z veseljem jo bom imela na knjižni polici.
Aleksandra Pušnik, Sistemska družinska psihoterapevtka
 
Zdi se mi, da je za človeka zadnjih stoletij nekoliko bolj značilna vera v samega sebe kot pa zaupanje v soljudi ali celo v Boga. To verovanje je v začetku izgledalo preprosto, olajšano bremen, vsakomur dostopno in hitrih sadov, a prišla je tudi teža in občasna neznosnost ob prepadu med hotenim in storjenim. Jeza je pračustvo, ki - kljub vsemu dobrohotnemu korenčku naše dobe in pretehtani rabi palice - še vedno kroji ne le črno ampak tudi naše bolj ali manj sive kronike. Pisec knjige je zavzeto nabral in pregledno razdelal spoznanja o jezi in dognal ukrepe, ki jih lahko človek izpelje sam - nič več in tudi nič manj kot to. Morda rečeno s podnaslovom: Kako zmagati v človek-ne-jezi-se ne da bi koga požrli, vključno s samim sabo.
Dominik Fajdiga
 
Knjiga Obvladovanje jeze je čudovit priročnik, ki ne le, da nam v polnosti razkrije psihologijo jeze, njene škodljive, a tudi koristne lastnosti, temveč nam podarja tudi konkretne napotke in tehnike za obvladovanje jeze. Knjiga vsebuje vaje, s pomočjo katerih se lahko lotimo spreminjanja trdovratnih vzorcev naše jeze, zaradi česar je ta knjiga tako učinkovit in prav edinstven priročnik na področju obvladovanja jeze pri nas, ki bi ga moral prebrati prav vsak. 
Petra Pirc, pedagoginja
 
Toplo priporočam v branje. Knjiga poda jesen, pregleden in strukturiran uvid v naravo jeze in podari enostavne ter hkrati učinkovite strategije za obvladovanje jeze in umirjanje. Spoznali boste nove možnosti odzivanja, s katerimi si boste lahko obogatili in olajšali tako svoje življenje kot življenja svojih bližnjih.
Milan Vujasinović, NLP trener in NLP coach, , direktor NLP inštituta
 
Čeprav jezo poznamo vsi, nas avtor v svoji knjigi pelje skozi spoznavanje tega čustva od njegovega bistva pa vse do njegove izrazitve. Ta proces je nujen, če želimo to pomembno čustvo zares razumeti in nato spremeniti naša morebitna napačna soočanja z jezo ali pa celo drugim pomagati pri tem. Knjiga nudi odlično ravnotežje med na razumljiv način predstavljeno teorijo in uporabno prakso. Jasna teorija bralcu nudi trdno osnovo, hkrati pa mu praktične vaje približajo konkretnost lastnih izkušenj, na podlagi katerih se lahko največ nauči. Kar je zares največja vrednost knjige, je nabor tehnik za pomirjanje in preprečevanje jeze. To je recept, ki ga potrebujemo. Vsak, ki pri sebi prepoznava težave pri soočanju s svojo jezo, bo v knjigi našel nekaj zase.
Mateja Mikluš
 
Spomnim se, da sem nekoč na spletnih omrežjih zasledila citat 'never in the history of calming down, has anyone ever calmed down by being told to calm down'. Tudi Marko Iršič, avtor pričujočega priročnika, v začetku omenja podobno frazo in se očitno zaveda, da je za resnično obvladovanje jeze in prevzem nadzora nad samim seboj v konfliktni situaciji, potrebno veliko več kot le, da nam nekdo (morda celo mi sami) reče, naj se pomirimo. Brez dvoma lažje rečeno, kot storjeno. Sama sem sicer priročnik zaenkrat prebrala enkrat in 'na dušek', a menim, da si je za tisto pravo spremembo vedenjskega vzorca potrebno vzeti več časa, dosledno slediti vajam in napotkom, s katerimi je priročnik prežet, predvsem pa imeti veliko potrpljenja s samim seboj pri doživljanju trajnejše spremembe na področju ustreznejšega odzivanja na konfliktne situacije. Nedvomno pa so nam nasveti, ki jih priročnik ponuja, pri tem lahko v pomoč, saj si bo med pestro ponudbo le-teh, vsak bralec lahko našel kakšnega zase.
Meta Prezelj Manfreda
 
Kdor ima samega sebe rad, bo prebral to knjigo.  In ne bo je le prebral, temveč vedno znova posegel po njej.
 
To je knjiga, ki prikaže pozitiven odnos do jeze kot nečesa negativnega,  predvsem pa je to knjiga, ki aktivno poziva bralca k dejanjem in s tem predstavlja izziv zanj.
Bralcu od samega začetka, počasi, a temeljito, prikaže fenomen  jeze na način, da bralec dobi občutek, da mu je vse popolnoma znano in jasno. Od čustvenega odziva nanjo, do sprejemanja lastne in tuje jeze, odločitve do sprejemanja lastne odgovornosti za to odzivanje in proaktivnega delovanja za obvladovanje jeze.
 
Ker je jeza in odziv nanjo način komunikacije, knjiga na zelo subtilen način odstira pomen komunikacije, zlasti pomen konstruktivne komunikacije na različnih nivojih. Avtor je nedvomno mojster komunikacije, kar veje iz vsakega posameznega dela knjige in njene celote.
Ob branju knjige se bralcu odpre širok spekter v praksi preverjenih tehnik transformativne medacije, ki mu dajo ob izvajanju vaj, ki jih vsebuje knjiga, občutek, da mediira samega sebe.
Knjiga bralcu ponuja roko ter ga na nevsiljiv način prepriča, da začne z vajami.
 
Vse prikazane tehnike in vaje pa so le podpora bralčevi odločitvi. V vsaki konkretni situaciji je odločitev o reakciji na strani bralca.
To opolnomoči in ozavesti bralca, da obvladuje situacijo in sprejme odgovornost za svojo odločitev oziroma reakcijo v konkretni situaciji.
 
Brez sramu in zadržkov, bralca postavi pred dejstvo, da je jezen zato, ker sam tako hoče, to želi (ali ni jezen, ker ne želi). In mu jasno da vedeti, da je „obvladovanje jeze“ odvisno samo od njega in od nikogar drugega in da je sam odgovoren za posledice svoje lastne jeze.
 
Tudi zaradi slednjega jo je vredno vzeti v roke!
 
Ines Poljšak

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka