Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur) 

Enotedensko izobraževanje o tem, kako uspešno razreševati konflikte, nesporazume in spore doma in na delovnem mestu

 

(z možnostjo pridobitve gradiva in licence za izvedbo tovrstnih delavnic za srednješolce in osnovnošolce)

 

Kotizacija: 360,00 €

 

 

Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur)

 

V vsakdanjem življenju se pogosto soočamo s konflikti, zato nam spretnosti konstruktivnega reševanja konfliktov pridejo prav na vsakem koraku, saj nam pomagajo pri razreševanju spornih vprašanj v vsakdanjem življenju. Veščine obvladovanja konfliktov naj bi zato razvijal vsak posameznik, ki se zaveda, da je sporna vprašanja potrebno oz. koristno konstruktivno razreševati.

 

Obvladovanje konfliktov in s tem povezane veščine in sposobnosti so danes vedno bolj zaželjene in že skoraj nujne tudi pri zaposlovanju. Obvladovanje konfliktov ter znanje, ki ga lahko zaposleni z udeležbo na delavnici prenesejo tudi na druge, pa je dragoceno in omogoča kvalitetnejšo delo.

 

Z namenom razvijanja teh veščin in predajanje znanja za uspešno razreševanje konfliktov, na Zavod RAKMO izvajamo 40 urno usposabljanje Razvijanje veščin obvladovanje konfliktov, z možnostjo pridobitve gradiva in licence za izvedbo tovrstnih delavnic za srednješolce in osnovnošolce.

Namen usposabljanja je torej poglobiti razumevanje konfliktov in odzivov nanje, spoznati tehnike za uspešno obvladovanje konfliktov, konstruktivno razreševanje konfliktov in preprečevanje konfliktov. Na usposabljanju boste spoznali tudi osnove mediacije, se preizkusiti v vodenju procesa mediacije ter se naučili uporabe osnovnih mediacijskih tehnik (oz. komunikacijskih trikov/veščin), ki nam pomagajo uspešno se soočiti s konfliktno situacijo, brez da bi tvegali poslabšanje odnosa. Še več, spoznali boste, da so prav veščine uspešnega obvladovanja in reševanja konfliktov pravi ključ do uspeha tako na osebnem kot poslovnem področju življenja.

 

Čeprav imajo konflikti negativno konotacijo, uspešno razrešeni konflikti prinašajo številne prednosti, med drugim nam pomagajo ozavestiti probleme, pripomorejo k ustreznejši odločitvi in nam omogočajo da bolje spoznavamo sebe in drugega. Medtem, ko nerazrešeni konflikti prinašajo vrsto negativnih posledic, so razrešeni konflikti lahko vir osebne rasti, znanja in energije, ter vodijo k višji ravni kulture.

Na usposabljanju se bomo spoznali z neusklajenostmi, ki pripeljejo do konfliktov in z različnimi plastmi konfliktov, spoznavali lastne vzorce in vedenje v konfliktnih situacijah, ter se urili v umetnosti obvladovanju konfliktov.
Spoznali se bomo tudi z mediacijo in zakaj je mediacija tako uporabna in pozitivna strategija pri obvladovanju konfliktov, se seznanili z njenimi temeljnimi načeli in tehnikami, ter možnostmi kako jo lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Urili bomo komunikacijske veščine, ki so ključne za transformacijo konflikta, ki pomeni spremembo komunikacije iz negativne in destruktivne v pozitivno in konstruktivno.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo razviti svoje sposobnosti konstruktivnega obvladovanja konfliktov. Na usposabljanju pa se boste lahko seznanili tudi s projektom in programom delavnic ter se pripravili na izpeljavo programa.


Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Če želi udeleženec po koncu usposabljanja prejeti licenco in gradivo, se s tem obveže, da bo vodil 20-urni program delavnic za skupino dijakov ali učencev (ali 16-urni program za nižje razrede osnovne šole) in predložil poročilo.

Usposabljanje bo potekalo v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj, analize primerov, dela z vprašalniki ...

Usposabljanje vodi mediator in trener mediatorjev pri Zavod RAKMO, Marko Iršič MA.

 

Program seminarja

 

  1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan
1. del Prihod, registracija in nastanitev Pričakovanja in cilji Razumevanje konflikta Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov Vaje in igre vlog Vaje in igre vlog Obvladovanje notranjih konfliktov Posredovanje tretje osebe Igre vlog in urjenje
  Odmor Odmor Odmor Odmor Odmor

2. del
Toleranca in občutljivost na konflikt Stili odzivanja Tehnike strateškega obvladovanja konfliktov Vaje in igre vlog Vaje in igre vlog Vaje in igre vlog Igre vlog in urjenje Refleksija


Kotizacija: 360,00 € 

Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Če želi udeleženec po koncu usposabljanja prejeti licenco in gradivo, se s tem obveže, da bo vodil 20-urni program delavnic za skupino dijakov ali učencev (ali 16-urni program za nižje razrede osnovne šole) in predložil poročilo.

Mnenja udeležencev


Usposabljanje za vodenje delavnic o obvladovanju konfliktov v Dolenjskih  toplicah  mi je zelo koristilo in mi  dalo  še dodatno misliti...
Neverjetno, kakšne možnosti mi nudi na področju komuniciranja in posledično v medsebojnih odnosih, če sogovorniku pozorno prisluhnem, ga aktivno poslušam, ga slišim in če v pogovoru namesto TI sporočil oblikujem JAZ sporočila. Polje dialoga se odpira kar samo po sebi... Pa je to le en kamenček tistega, kar nam je bilo obelodanjeno na delavnici ...
Rozalija Jezernik Špec, Dijaški dom Tabor

 

***

 

Na šolo je prišla ponudba Zavoda RAKMO, ki je bila zelo zanimiva in aktualna za nadaljnji razvoj dela na naši šoli. Izobraževanje, ki sva se ga z socialno delavko Cvetko Arh udeležili, je prišlo kot naročeno. Na začetku sem sicer pričakovala kopico že izdelanih iger vlog, tehnik in vaj, ki bi jih kasneje lahko ponudila učencem. Po drugem dnevu pa sem se sprostila in začela zares poslušati sogovornike. Pozorna sem postala na vsebino povedanega in na telesno govorico. Začela sem intenzivno sprejemati razlago vodje delavnic in spremljati neverjeten učinek posameznih tehnik komunikacije. To je bila komunikacija, ki sprejema, ki ne meri in ne kategorizira, usmerjena na pozitiven izid za vse.Teden je hitro minil in bil zame bogata izkušnja - sprememba v naravnanosti in sprejemanju.
Tudi vodenje in analiza delavnic je bila zame bogata izkušnja. Globoko sem prepričana, da so podobne delavnice učencem v današnji vse bolj individualistično naravnani družbi še kako potrebne. Zdi se, da se šola veliko ukvarja z učnimi programi in le malo s programi, ki so namenjeni osebnostnemu razvoju in boljši socializaciji mladih. Namen delavnic je prav socialna rast posameznika ne glede na okolje iz katerega prihaja. Dostopnost delavnic vsakomur, oblikovanje konstruktivnih, poglobljenih odnosov, ozaveščanje, da imamo vedno izbiro o načinu reakcij – tudi v konfliktu itd. Delavnice se mi zdijo pomemben prispevek na področju kvalitete medsebojnih odnosov, ki jih želimo sooblikovati.
Helena Vojvoda, pomočnica ravnatelja, OŠ Dr. Josipa Plemlja, Bled

 

***

 

Moja zgodba se je začela v zbornici naše šole. Na mizi sem zagledala rumene prospekte, ki so me pritegnili in ker mi je bila všeč tudi vsebina, sem čakala na zeleno luč. Tisto poletje je bilo zame odkritje novih spoznanj. Niti sanjalo se mi ni, da so zapletene stvari lahko tako preproste. Našla sem mnoge odgovore na vprašanja, ki so se mi zdela prej tako zapletena. Name so delavnice naredile zelo pozitiven vtis, tako, da sem se odločila, da bom nadaljevala z izobraževanji na tem področju. Vsako leto je nekaj posebnega, novi ljudje, nove izkušnje, novi problemi, ki jih obravnavamo. Hvala vsem, ki sem jih spoznala in ste mi omogočili, da sem se učila od vas. Posebna zahvala je namenjena Marku Iršiču, ki je izreden poslušalec in zelo cenim njega ter njegovo znanje.
Delavnice vodim že tretje leto in vsakokrat se veselim vodenja, ker s tem lahko pripomorem k osvetlitvi problemov pri dijakih in tudi sama aktivno sodelujem ter ponovim pridobljeno znanje, kar koristi tudi meni. Na dijakih opažam spremembo, predvsem v bolj konstruktivni komunikaciji med njimi in profesorji. Dijaki povedo, da jim delavnice koristijo v šoli in doma.
prof. Polonca Kačičnik, Srednja zdravstvena šola Celje

 

***

 

Želja po številnih prijateljih, sprejemanju, dobrih odnosih in pomoči drugim v stiski me je vodilo na seminar o obvladanju konfliktov. Nekega dne me je na šoli pritegnila živo rumena zloženka, njena vsebina pa me je dobesedno posrkala. Seminar je potekal v prijetnem okolju, z zelo dobrim vzdušjem s strani predavatelja in tudi sodelujočih.
Na seminar sem tako kot drugi prišla v pričakovanju novih znanj, predvsem pa sem čakala na 'čarobni recept'. Čarobnega recepta ni, dobite pa veliko več. Naučite se spoznavati samega sebe, svoje želje, potrebe, predvsem pa spremeniti svoja napačna razmišljanja in menjati negativne vzorce vedenja s pozitivnimi. Dobila sem ogromno znanja, spoznanja o sebi, drugih in se naučila različnih načinov reševanja konfliktnih situacij, KI RESNIČNO DELUJEJO.
To naju je s prijateljico tako prevzelo, da sva začeli aktivno delovati na tem področju. Najprej v okviru delavnic za dijake na šoli, kasneje pa še pri organizaciji in vodenju usposabljanja.
Nataša Leban, dipl. m.s.

 

***

 

Zelo prijetno sem se počutila in ni mi žal za čas, ki sem ga tu preživela.

 

***

 

V konflikte se bom lahko spuščal bolj samozavestno in bolje vedel za kakšne vrste konflikt gre, kar mi bo pomagalo pri odzivanju nanj.

 

***

 

Zanimivo je bilo videti, kako konflikt izginja, če ga zaigraš ali pogledaš z različnih strani.

 

***

 

Všeč mi je bila dinamika dela. Veliko teorije in veliko praktičnih vaj z dovolj namenjenega časa in pozornosti, da smo bili udeleženci zadovoljni in smo z zanimanjem sledili.

 

***

 

Tema o konfliktih nas je povezala in zbližala. Bilo je zanimivo, veliko novega, naporno in bogato.

 

***

 

Spoznala sem, da negativna čustva, lahko preoblikujemo in da je od nas odvisno, kaj bomo z njimi naredili.

 

***

 

Hvaležna sem za vsa nova spoznanja, ki sem jih na tem seminarju uspela dobiti o sebi in možnostih za razreševanje konfliktov.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka