Konflikt je priložnost za rast!

 

Pri Zavodu Rakmo izvajmo transformativno mediacijo, ki ni naravnana le na poravnavo, ampak daje udeležencem možnost, da konflikt transformirajo in s tem poleg poravnave dosežejo, če želijo, tudi izboljšanje odnosa in komunikacije.


PROGRAMI USPOSABLJANJ ZA MEDIATORJE

 

Osnovna usposabljanja za mediatorje
Nadajevalna usposabljanja za mediatorje

 

20.5.2020 so bili Programi Usposabljanja za mediatorje v obsegu 40, 64, 100 in 140 ur, ki jih izvajamo pri Zavod RAKMO, potrjeni s strani Komisije za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku.


Osnovno usposabljanje za mediatorje

 • Osnovno usposabljanje za mediatorje (64 ur) zadošča kriterijem za usposabljanje za mediatorje v programih sodišč ne zadošča pa kriterijem za pridobitev naziva mediator.
 • Osnovno usposabljanje za mediatorje (140 ur) za pridobitev naziva "Mediator" in z možnostjo pridobitve licence za izvajanje mediacij pri Zavodu RAKMO.

 

Nadaljevalna usposabljanja za mediatorje

 

Pogoj za vključitev je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno 64-urno usposabljanje za mediatorje).

 • Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur)
 • Usposabljanje za šolske mediatorje (50 ur)
 • Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih (120 ur)
 • Usposabljanje za mediatorje v lokalnih skupnostih (50 ur)
 • Usposabljanje za mediatorje v podjetjih (50 ur)
 • Usposabljanje za mediatorje med žrtvijo in storilcem (160 ur)
 • Usposabljanje za trenerje mediatorjev

 

1.) Osnovno uposabljanje za mediatorje (140 ur)


vključuje Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur in Osnovno usposabljanje za mediatorje: 2. sklop - 76 ur.

 

Cena Osnovnega usposabljanja za mediatorje (140 ur):

 • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
 • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).

 

Podrobnejši opis programa Osnovnega usposabljanja za mediatorje - 140 ur >>

 

1a.) Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur

 

Pogoj za vključitev v program usposabljanja: za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

 

Program usposabljanja za mediatorje traja 64 ur in poteka v obliki dvodnevnih seminarjev. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. 

 • Prvi del - Osnove mediacije
 • Drugi del - Jedrne faze mediacije
 • Tretji del - Občutljivost za proces in sogovornike
 • Četrti del - Začetne in zaključne faze, mediatorska etika in predpisi

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o uspešno zaključenem 64-urnem usposabljanju in možnost vključitve v Osnovno usposabljanje za mediatorje: 2. sklop - 76 ur in/ali v nadaljevalna usposabljanja za mediatorje. Osnovno 64-urno usposabljanje zadošča kriterijem za usposabljanje za mediatorje v programih sodišč.

 

 

1b.) Osnovno usposabljanje za mediatorje: 2. sklop - 76 ur za pridobitev naziva "Mediator" in z možnostjo pridobitve licence za izvajanje mediacij pri Zavodu RAKMO.

 

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno 64-urno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Program vključuje:

 • vodenje oz. sodelovanje pri vodenju 20 ur (formalne ali neformalne) mediacije,
 • peti del - Somediacija, supervizija in delovanje mediacijskih organizacij,
 • šesti del - 16-urni utrditveni seminar,
 • sedmi del - 8-urni utrditveni seminar,
 • osmi del - 16-urni izpitni seminar.

 

Usposabljanja vodijo trenerji mediatorjev:

 • Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev
 • Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev pri Zavodu Rakmo
 • Sara Šober, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo
 • Anja Vrdlovec, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o uspešno zaključenem Osnovnem usposabljanju za mediatorje (140 ur) in naziv "Mediator". Ob izpolnjevanju ostalih pogojev v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licence in naziva mediator pa pridobite tudi licenco za izvajanje mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO ter možnost pogodbenega sodelovanja.

 

 

2.) Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur)

 

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno 64-urno usposabljanje za mediatorje) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Program je namenjen mediatorjem, ki so zaključili vsaj osnovno usposabljanje in tudi tistim, ki že izvajajo mediacijo in želijo poglobiti znanje in spretnosti na področju družinske mediacije.

 

Cena Usposabljanja za družinske mediatorje (120 ur):

 • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
 • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).

 

Podrobnejši pregled programa Usposabljanja za družinske mediatorje (120 ur) >>

 

Program Usposabljanja za družinske mediatorje traja 120 ur in poteka v obliki dvodnevnih seminarjev. Program je namenjen mediatorjem, ki že izvajajo mediacijo in želijo poglobiti znanje in spretnosti na področju družinske mediacije. Usposabljanje vključuje analizo zahtevnejših situacij in primerov družinske mediacije ter razvijanje spretnosti za vodenje zahtevnejših primerov.

 

 • Prvi del - Specifike družinske mediacije (16 ur)
 • Drugi del - Rekonstruktivna in proaktivna mediacija (16 ur)
 • Tretji del - Ločitvena in poločitvena mediacija (16 ur)
 • Četrti del - Mediacija med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki (16 ur)
 • Peti del - Utrditveni seminar (16 ur)
 • Šesti del - Utrditveni seminar (8 ur)
 • dvodnevni izpitni seminar (16 ur)
 • teoretični preizkus (2 uri)
 • sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje mediacije (20 ur)

 

Usposabljanja vodijo trenerji mediatorjev:

 • Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev
 • Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev pri Zavodu Rakmo
 • Sara Šober, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo
 • Anja Vrdlovec, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo

 

Po uspešno zaključenem programu pridobite naziv "Družinski mediator" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO. 

 

3.) Usposabljanje za šolske mediatorje (50 ur)

 

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno 64-urno usposabljanje za mediatorje) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu oz. v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

 

Usposabljanja vodijo: Marko Iršič, direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, ob predhodno pridobljenem nazivu "Mediator" pa naziv "Šolski mediator" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

 

Podrobnejši pregled 50-urnega programa
nadaljevalnega usposabljanja za šolske mediatorje >>

 

 

4.) Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih (120 ur)

 

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno 64-urno usposabljanje za mediatorje) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju gospodarskih in delovnih sporov ter želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije v gospodarskem in delovnem kontekstu.

 

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, ob predhodno pridobljenem nazivu "Mediator" pa tudi naziv "Mediator v gospodarskih in delovnih sporih" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

 

 

5.) Usposabljanje za mediatorje v lokalnih skupnostih (50 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno 64-urno usposabljanje za mediatorje) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju lokalnih skupnosti in želijo poglobiti svoje znanje ter sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu lokalnih skupnosti.

 

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, ob predhodno pridobljenem nazivu "Mediator" pa naziv "Mediator v lokalni skupnosti" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

 

 

6.) Usposabljanje za mediatorje v podjetjih (50 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno 64-urno usposabljanje za mediatorje) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in želijo poglobiti svoje znanje ter sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

 

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, ob predhodno pridobljenem nazivu "Mediator" pa naziv "Mediator za spore v podjetjih" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

 

Podrobnejši pregled 50-urnega programa

 

nadaljevalnega usposabljanja za mediatorje v podjetjih >>

 

 

7.) Usposabljanje za mediacijo med žrtvijo in storilcem (160 ur)

 

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju mediacije med žrtvijo in storilcem ter želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o uspešno zaključenem programu.

 

 

8.) Usposabljanje za trenerje mediatorjev

 

Pogoji za vključitev so: naziv "Mediator" in licenca za izvajanje mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO, praktično izvajanje mediacije.

 

Program se oblikuje individualno in vključuje:

 • mentorstvo pri izvajanju mediacije s supervizijo z voditeljem programa,
 • vodenje seminarjev na sorodnih področjih,
 • izvedbo krajših seminarjev in delavnic ter predavanj s področja mediacije,
 • sodelovanje pri izvajanju usposabljanja za mediatorje,
 • sodelovanje pri delu Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov.

 

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

 

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju za trenerje mediatorjev (train the trainers). Ob izpolnjevanju ostalih pogojev v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva trener mediatorjev in licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje pa pridobite naziv "Trener mediatorjev" in licenco za izvajanje usposabljanja za mediatorje po modelu in programu Zavoda RAKMO ter možnost pogodbenega sodelovanja z Zavodom RAKMO.

 

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka