AKTUALNI TERMIN, na katerega sprejemamo prijave:

V ŽIVO: Ljubljana: 27.9. - 22.12.2022 / ONLINE: 19.9. - 20.12.2022  (>> CELOTEN URNIK TUKAJ)

 

PRIJAVA

 

 

Mediacijske spretnosti so koristne tako pri formalni mediaciji, kot tudi pri razreševanju spornih vprašanj v vsakdanjem življenju, zato naj bi mediacijske spretnosti razvijal vsak posameznik, ki se zaveda, da je sporna vprašanja potrebno oz. koristno konstruktivno razreševati.

Osnovno usposabljanje za mediatorje predstavlja temelj za izvajanje mediacije. Na osnovnem usposabljanju se razvija temeljne veščine in pridobiva znanja za vodenje mediacije. Je temelj za nadaljnje delo in hkrati zadošča za kompetentno uporabo mediacijskih veščin v svojem okolju.

 

Za razvijanje veščin uporabnih v lastnem okolju (doma, na delovnem mestu ...) oz. za vodenje neformalne mediacije do neke mere zadošča že 1. sklop (64 ur), za razvoj sposobnosti za samostojno vodenje formalne mediacije v manj zahtevnih primerih ali sodelovanje pri vodenju formalne mediacije pa je potreben tudi 2. sklop (76 ur). Za resnejše delo na področju mediacije pa je poleg osnovnega potrebno tudi nadaljevalno usposabljanje na zadevnem področju (npr. za družinske mediatorjemediatorje v podjetjih ipd.) in praksa.

 

Osnovno usposabljanje, ki ga izvajamo pri Zavodu RAKMO presega standarde postavljene pri Slovenskem združenju mediacijskih organizacij - MEDIOS in zadošča za uvrstitev na katerikoli seznam mediatorjev v Sloveniji (npr. za mediatorje na sodiščih, na ministrstvu za zdravje, seznam mediatorjev pri Zavodu RAKMO ipd.) in je tudi mednarodno priznano.

 

V dinamično zasnovan program osnovnega usposabljanja za mediatorje se lahko vključi vsak, ki si želi postati mediator ali pa kdor ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju.

 

Cilji usposabljanja: 

 • Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.
 • Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.
 • Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.
 • Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
 • Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v mediaciji.
 • Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.
 • Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.
 • Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.
 • Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
 • Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

 
Pogoji za vključitev:

 

Za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

 

Oblike in metode dela: 

 1. predavanja
 2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
 3. igre vlog in analiza
 4. skupna refleksija mediacij
 5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
 6. delo v paru in manjših skupinah
 7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
 8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Usposabljanje za mediatorje – 140 ur se izvaja v obliki:

 • petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),
 • dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),
 • izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),
 • teoretičnega preizkusa znanja in
 • dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

 

Vsebina usposabljanja:


Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

 

Utrditveni del:

Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

 

Praktični del (za izvedbo so odgovorni udeleženci):

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

 

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

 

Predavatelji:

 

- Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev

- Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev pri Zavodu Rakmo

 

Pogoji za naziv mediator

 

Dodatne informacije in prijava:

 

Zavod RAKMO, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana

01/ 436 41 17, 040 731 431

www.rakmo.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Kotizacija za usposabljanje:

 

 • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
 • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).

 

 Prenesite si PROGRAM tukaj (PDF)

 

OSNOVNI PROGRAM

Prvi sklop usposabljanja (64 ur): seminarski del

Sklop

Vsebina

Število ur

Prvi del -

Osnove mediacije

Konflikt in njegovo ozadje

Model transformacije konflikta

Konkretni primeri konfliktnih situacij

Mediacija - učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov

Vrste, prednosti in pomen mediacije

Mediator in njegova vloga

Temeljna načela mediacije

Osnove vodenja mediacije

Mediacija v različnih okoljih

Posebnosti mediacie v različnih vrstah sporov

Mediacija v delovnih sporih

Mediacija v družinskih sporih

Mediacija v gospodarskih sporih

Mediacija v civilnih sporih

Mediacija v šoli

Mediacija v skupnosti

Mediacija med žrtvijo in storilcem

Faze mediacije

Igre vlog in urjenje

 

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Drugi del -

Jedrne faze mediacije

Jedrne faze mediacije

Uvod v tehnike v mediaciji

Aktivno poslušanje

Zrcaljenje (reflecting)

Povzemanje (summarizing)

Preverjanje (checking in)

Postavljanje pravih vprašanj

Ločeni sestanek oz. ločeno srečanje

Reframing (Preokvirjanje)

Testiranje realnosti

Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)

Izhod iz slepe ulice oz. strategije za premik iz mrtve točke

Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti

Igre vlog in urjenje

 

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

 

Tretji del -

Občutljivost za proces in sogovornike

Čustva in njihov vpliv na proces mediacije

Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
Ravnovesje moči– Mediacija na centrih za socialno delo
Posebnosti mediacije v družinskih sporih
Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih
Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini

Pogajanja

Spremljanje dinamike konstruktivnosti pogovora

Ohranjanje občutljivosti

Snemanje in analiza posnetkov

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

 

Četrti del -

Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

 

Začetne faze mediacije

Kaj če ena od strani noče sodelovati

Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank

Uvodni pogovor

Povzetek in zaključek srečanja

Pisanje sporazuma

Zaključek neuspešne mediacije

Mediatorska etika

Predpisi o mediaciji

Organizacija mediacije na sodišču

Razlika med mediacijo in sodno poravnavo

Umestitev mediacije  v kontekst pomoči s strani tretje osebe

Zaključne faze mediacije

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

SKUPAJ:

64 UR

Drugi sklop usposabljanja (56 + 20 ur)

Sklop

Vsebina

Število ur

Peti del - Somediacija, supervizija in delovanje Centra

Somediacija

Supervizija

Mediacija v mediacijskih organizacijah

Napotitev na mediacijo

Premagovanje ovir za mediacijo

Igre vlog in urjenje

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Praktični del*

sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje formalne ali neformalne mediacije

20 ur

Utrditveni del

2 utrditvena seminarja (8 ur in 16 ur)

igre vlog in urjenje

24 ur

Izpitni del

dvodnevni izpitni seminar

16 ur

   

*za izvedbo praktičnega dela so odgovorni udeleženci

SKUPAJ:

76 UR

 

SKUPAJ:

140 UR

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2022 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka