Mediacija se lahko uporablja na vseh področjih življenja in dela, kjer prihaja do neskladja interesov in spornih vprašanj. Tako se lahko mediacija uporabi tudi na področju sporov v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Na področju avtorskih pravic lahko pride do nejasnosti in nesporazumov še posebej, kadar je neko avtorsko delo nastalo ali nastaja v sodelovanju z veči avtorji ali če se delo enega avtorja opira na delo drugih avtorjev. Izvor razhajanj lahko predstavljajo tudi projekti, ki so bili začeti skupaj in se je potem sodelovanje prekinilo. Eden ali več udeležencev pa do tedaj nastale rezultate tako ali drugače uporablja. Postopki uveljavljanja pravic ali dokazovanja avtorstva so lahko zelo zapleteni in dolgotrajni, zato je tudi v takih primerih mediacija zelo priporočljiva, saj ustvari prostor za dialog in razrešitev tudi tistih vprašanj, ki stojijo v ozadju nesporazuma, kot so vprašanja zaupanja, moči, priznavanja in spoštovanja.

 

V zvezi s spori na tem področju je bila sprejeta tudi uredba ...

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1237

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka