Sodobne ureditve s podrocja varstva okolja so zelo formalizirane in tako je tudi v Sloveniji varstvo okolja podrocje, ki ima strogo dolocene postopke glede sprejemanja ustreznih odlocitev. Ta formaliziranost vkljucuje tudi nabor pravnih sredstev, s katerimi se lahko prizadete stranke borijo za svoje pravice. Vendar pa tukaj nastaja velik paradoks; koncni cilj vsakega posega v naravo se dogaja v naravi sami (najsi gre za gradnjo objekta, ceste ali rudnika), nastali problem ali spor pa rešujemo s pravnimi sredstvi, kar pomeni, da se na sodišcu boj vedno bije okoli drugih zadev – ali so bile vse alternative ustrezno ovrednotene ali je bila javnost primerno obvešcena ali so bili predstavljeni objektivnipodatki. To bojišce pa je v celoti odmaknjeno od polja resnicnih interesov vkljucenih (na primer nekdo želi graditi dolocen objekt, drugi pa želi, da se ga ne gradi). Mediacija kot neformalen postopek lahko pomaga, da se stranke izognejo tem prerekanjem glede formalnosti, ki pravzaprav niso polje njihovega dejanskega interesa.

 
Specifike sporov na podrocju varstva okolja so zlasti: vkljucenost številnih partnerjev v konfliktu, eno stran pogosto predstavlja vecja skupina ljudi, kompleksnost vsebin spora, velike razlike na nivoju dejstev in vrednot, nasprotje zasebnega in javnega interesa, izrazito neenakomerna distribucija moci (možnosti vplivanja) in virov (ekspertno znanje, cas, financni viri) med udeleženci, visoka vpletenost javnosti in medijev, pogosto spor zavzame širše politicne dimenzije (lokalna, regionalna ali nacionalna politika), obicajno zadeva življenje posameznikov ali kakovost življenja ljudi, lokalni interesi lahko nastopijo zoper interese družbe kot celote. Odlocilno pa je zlasti, da obstaja nevarnost, da se v primeru realizacije spornega povzroci škoda v naravi, ki je ob kasnejšem sprejemu drugacne odlocitve ni vec možno popraviti.
 

Specificno je tudi vodenje samega mediacijskega postopka, saj zaradi kompleksnosti pogosto v njem sodeluje vec mediatorjev, posebna pozornost pa je namenjena izvedbi kvalitetnega predmediacijskega postopka, kjer je to potrebno.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka