Vrstniki razrešujejo konflikte, Richard Cohen
CENA: 39,90€

Ta knjiga predstavlja pomoč za spreminjanje sporov med učenci v priložnost za rast in učenje ter opisuje učinkovite metode učenja konstruktivnega razreševanja konfliktov.
Priročnik za vzpostavljanje sistema šolske in vrstniške mediacije, avtorja Richarda Cohena, svetovno priznanega strokovnjaka s področja šolske in vrstniške mediacije opisuje pomen, vpliv in modele mediacije na šoli ter daje konkretne in uporabne napotke za vzpostavljanje sistema mediacije na šoli. Priporočeno branje za vsakega ravnatelja in učitelje ter druge zaposlene na šoli in vse, ki se ukvarjajo z mladimi.  

 

NAROČILNICA


Porast konfliktov med mladimi kot simptom večje težave

 

Mladostniki se pogosto znajdejo v konfliktu. Dandanes se mladi še pogosteje sprejo drug z drugim in to glede manj bistvenih vprašanj, kot v preteklosti. Učenci se tudi hitreje zatečejo k nasilju, za dosego tistega, kar želijo.
Če vprašamo današnje učitelje o njihovih učencih danes, vam bo večina povedala, da so mladi danes pogosteje v konfliktu glede manj pomembnih vprašanj, pri čemer je nasilje bolj prisotno, kot je bilo včasih. Verjetno bodo dodali, da otroci danes niso več taki, kot so bili - imajo krajšo pozornost, ne kažejo spoštovanja do odraslih, so bolj egocentrični, se ne posvečajo šoli, so materialistični.

 

Problematični otroci so bolj simptom nezdrave družbe kot obratno


Otroci se rodijo v svet, ne po svoji izbiri, in današnji svet ni idealno mesto za odraščanje. Če so postali mladi tudi bolj nasilni, je to žal naša zapuščina njim. Problem je v odraslih. Otroci niso začeli tega. Družbena odgovornost odraslih obtežavah mladih je temeljna lekcija, ki mora biti jasna vsem. Učenje mladih učinkovitih in nenasilnih metod reševanja konfliktov je bistveno za njihov uspeh, tako v šoli, kot tudi na drugih področjih. Način razreševanja konfliktov je namreč bistven za našo skupno prihodnost.

Porast konfliktov in nasilnega vedenja je značilno za probleme sodobne družbe. Simptome mešamo s težavo, ko osredotočamo vso svojo pozornost na razreševanje medosebnih konfliktov, ne da bi se zavedali, da je pogostost in resnost takšnih konfliktov povezana s kulturnim ozadjem. Vse, dokler so mladi žrtve diskriminacije, dokler jih šola dolgočasi, dokler so obkroženi z nasilnimi predstavami in vzorniki, vse dokler odraščajo s starši, ki jim primanjkuje časa, spretnosti in sredstev za primerno vzgojo, bodo tudi inovativni izobraževalni programi, imeli le majhen pomen.


Upanje stoji na mladih


Kako mladi gradijo medosebne odnose in kako se soočajo s konflikti, ki ob tem nastajajo, je v veliki meri odvisen od nas odraslih. Način razreševanja konfliktov je odločilen za našo skupno prihodnost, zato se zavedajmo, da smo prvi učitelji naših otrok mi - starši. Naša naloga je, da našim otrokom in mladim pomagamo pri preoblikovanju potencialno destruktivne situacije v priložnost za učenje in osebnostno rast. Mladi so v konfliktu sedaj in moramo jim pomagati razreševati konflikte, da se lahko osredotočijo na ustvarjanje boljše prihodnosti zase in za vse nas. Zavedati se je potrebno, da so mladi razlog za upanje. Ko jim je ponujen pozitiven pristop, da se sami izvlečejo iz nereda, ki so ga ustvarili odrasli, nas bodo presenetili s svojo prilagodljivostjo in dobrim občutkom.


Komunikacija je ključ za uspešno reševanje konfliktov


Obstaja rešitev za vsak problem, če so se ljudje le pripravljeni pogovoriti in svar reševati. In če bi se bili pripravljeni pogosteje pogovarjati, bi bil svet veliko boljši.
Ključ v reševanju konfliktov, sporov in nestrinjanj je v priznavanju le-teh kot normalen del odnosov in v želji po razrešitivi problema. Pri tem nam pomaga zavedanje, da je konflikt normalen in neizogiben del življenja. In še več - konflikt je tudi nujno potreben del življenja.

 

Konflikti igrajo pomembno vlogo v našem psihološkem razvoju, še posebej pomembni so zato vzorci reševanja konfliktov pri mladih. Konflikti, s katerimi se mladi srečujejo, izoblikujejo njihov značaj, kulturo in svet. Konflikti nas lahko naredijo močnejše in pametnejše, učijo nas boljših načinov razreševanja problemov, nas povežejo z ljudmi, ki jih imamo radi, nam pokažejo novo stran naše osebnosti in nas razsvetlijo, ne glede na naše mesto v svetu.

 

Način razreševanja konfliktov je odločilen za našo skupno prihodnost

 

Uspešnega reševanja konfliktov se naučimo z vzorom, zato je pomembno, da smo mi odrasli dober vzor mladim. Pri tem nam lahko pomaga mediacija in tehnike, ki jih za reševanje konfliktov uporabljajo mediatorji.

 

Mediacija uči: 

  • za uspešno reševanje konflikta je potrebna sodelovalnost 
  • rešitev bo uspešna le, če jo bodo udeleženi poiskali sami
  • konflikti se lahko rešijo le, če se vpleteni sami odločijo, da jih bodo rešili
  • osebe se morajo počutiti varne, če želijo razrešiti konflikt
  • pomembno je spodbujati zaupanje in spoštovanje
  • pomembna je odprta izmenjava informacij
  • vpleteni v konflikt lahko le sami najbolje presodijo o tem, kaj bo rešilo konflikt 

Povzeto po knjigi Vrstniki razrešujejo konflikte, avtorja Richarda Cohena.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2023 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka