Janet E. Mitchell, september 2003

»Mama bi morala živeti v domu za starejše občane, kjer lahko dobi pomoč, kadar jo potrebuje.«

»Nikakor! Mama želi ostati v svoji hiši in če bi ji le malo več pomagala, bi lahko.«

»Otroci, zakaj se ne razumete? Nisem vas vzgojila, da bi se na takšen način prepirali z družino.«

Odtujitev od družine lahko vpliva na vsa področja vašega življenja. Odrasli bratje in sestre se pogosto ne strinjajo glede nege, ki jo bodo v naslednjih letih potrebovali njihovi starši. Na žalost malo družin pomisli na vnaprejšnje načrtovanje oskrbe starejših družinskih članov. Ko so nato sprejete nagle odločitve v primeru nepričakovanega dogodka, lahko med brati in sestrami zaradi globoko prizadetih čustev nastane sovraštvo. Ker otroci načeloma cenijo naklonjenost staršev in sovražijo pristranskost, lahko dojemanje naklonjenosti staršev do tistega, ki skrbi zanje, vodi v sovraštvo med brati in sestrami. To lahko neugodno vpliva na zdravstveno in čustveno stanje negovalca, kar posledično povzroča trpljenje staršev. Dodatno sovraštvo nastane, če starš prepiše družinsko imetje na tistega, ki srbi zanj ali spremeni oporoko v njegovo korist kot znak hvaležnosti.

Raziskava je pokazala, da je skoraj 40 % odraslih otrok, ki nudijo nego svojim staršem, poročalo o resnih konfliktih s svojim bratom ali sestro. Konflikti so večinoma povezani z nezadostno pomočjo brata ali sestre pri negi staršev. Raziskavo je objavila Deborah B. Gentry v članku »Reševanje konfliktov med brati in sestrami srednjih let glede skrbi za starše«, v četrtletni reviji »Reševanje konfliktov«, vol. 19:1, jesen 2001, stran 35. Družine se vse bolj spreminjajo – so manjše, živijo pretežno v mestih in so geografsko vse bolj oddaljene druga od druge. Poleg tega so se spremenile tudi vloge spolov in prišlo je do številnih tehnoloških izboljšav na področju skrbi za zdravje, kar se odraža v daljši življenjski dobi. Gentry, stran 31.

Kaj lahko naredimo za ohranitev družinskih odnosov?
Ravnajte s starši tako, kot želite, da se ravna z vami, vračajte jim njihovo skrbno ljubezen in najdite strategijo, ki bo sprejemljiva za vse družinske člane. Dobre rešitve se začnejo s konstruktivnimi pogovori, ne s prepiri. Člani družine morajo doseči pošten dogovor, ki bo razdelil obveznosti med člane. Družinska mediacija je nova, učinkovitejša možnost za sprejemanje odločitev v krogu družine. Bratje in sestre v srednjih letih lahko pri iskanju najboljših rešitev sodelujejo s starši in ob tem ohranijo dostojanstvo in odnose. Tekom staranja bo še prihajalo do težkih sprememb v družinskih odnosih. Odrasel otrok lahko gleda na starša kot na modrega zaščitnika - nekoga, na katerega se lahko obrne v primeru hudega konflikta. Ko pa isti otrok postane negovalec starša, se bo družinska dinamika spremenila.

Kaj je družinska mediacija?
Mediacija je nov način odkrivanja najboljših možnih odgovorov na pomembna vprašanja, ki se nanašajo na kakovost življenja. Na mediaciji se vsi člani družine, vključno s starši, strinjajo s procesom in vključitvijo katerih koli drugih udeležencev. Lahko se odločijo, da se vključijo zakonci otrok, vnuki, drugi sorodniki, prijatelji staršev, negovalci, zdravstveni delavci, duhovniki in pravniki. Mediacija je časovno omejena in osredotočena na cilj. Sam proces mediacije je usmerjen k zagotavljanju varnega prostora za iskren, kulturen pogovor. V takšnem okolju se lahko razpravlja o razlikah, lahko se zberejo informacije in dosežejo sporazumi.

O kakšnih vrstah odločitev se lahko razpravlja?
Teme pogovorov so izbrane s strani družine in lahko vključujejo ureditev bivanja staršev, zdravstveno in osebno nego (kot npr. sposobnost vožnje avtomobila), oskrbo v primeru usodne bolezni, vzdrževanje doma in popravila, finančne zadeve, strokovno nego na domu, vprašanja glede premoženja in upravljanja s premoženjem, skrbništva, pooblastil, kot tudi vprašanja odnosov med starši, starimi starši in vnuki. Družine lahko uporabijo mediacijo, da se izognejo skrbniškim postopkom, kjer je potrebno poslovno nesposobnost staršev dokazati na sodišču. Starši in otroci lahko sodelujejo pri oblikovanju sporazuma, ki bo določal, kateri od otrok bo staršev pooblaščenec in kateri bo odločal o zdravstveni negi.

Kakšna je vloga družinskega mediatorja?

 

Družinski mediator:

 • je nevtralna, tretja stran, ki pomaga družini, da s primernimi postopki doseže resnično soglasje glede odločitev, ki se tičejo skrbi za starejše družinske člane.
 • pomaga razčistiti nesporazume, skrbi za izražanje resničnih čustev in pomaga družini ostati na pravi poti.
 • pomaga družinskim članom »pozdraviti« prizadeta čustva in se izogniti občutkom krivde ter samopomilovanja.
 • skrbi za bodoče spremembe njihovega pisnega sporazuma, če nastane potreba za to.
 • starše vključi v proces tako, da osredotočiti na njihove zmožnosti in ne na njihove opazne nezmožnosti. Odvetniki se pogosto ukvarjajo izključno s skrbniki ali zastopniki, medtem ko so starši na mediaciji v postopek vključeni v celoti oziroma v največjem možnem obsegu.
 • spodbuja družinske člane, da se osredotočijo na tisto, kar je za njihove starše najbolje.
 • pomaga članom družine pomisliti na čim več možnosti in
 • članom družine pomaga te možnosti ovrednotiti, medtem ko družini prepusti odločanje.

Česa družinski mediator ne počne?

 

Družinski mediator ne:

 • sprejema nobenih odločitev namesto družine. Namesto tega mediator skrbi, da se družina osredotoči na prioritete in priložnosti za razjasnitev zadeve.
 • nudi družinske terapije, čeprav ima lahko mediacija tudi terapevtske učinke.
 • uporablja prava, medtem ko je v vlogi mediatorja, četudi je veliko mediatorjev tudi pravnikov. Vseeno pa so člani družine upravičeni do pravnih nasvetov svojih pravnikov v vsakem delu procesa, preden podpišejo kakršenkoli sporazum.

Kakšno vlogo imajo družinski člani na mediaciji?

 • Člani družine sprejemajo odločitve s svojimi sorodniki in za svoje sorodnike, čeprav se njihova mnenja lahko razlikujejo, prav tako pa se lahko razlikuje obseg časa, prostora in finančnih sredstev, s katerim razpolagajo. S tem, ko so starši vključeni v proces v največji možni meri, ohranjajo svoje dostojanstvo in neodvisnost.
 • Mediacija zbliža družinske člane z namenom izboljšanja njihovih komunikacijskih veščin in medsebojnega sodelovanja.
 • Namesto, da finančni izdatki in obveznosti bremenijo le enega otroka, se lahko porazdelijo in
 • otroci, ki se mediacije ne morejo udeležiti zaradi oddaljenosti, lahko v procesu vseeno sodelujejo s pomočjo telefona ali drugih elektronskih medijev.


Kakšne so prednosti družinske mediacije?

 • S tem, ko so starši v največji možni meri vključeni v odločanje, lahko obdržijo dostojanstvo in neodvisnost.
 • Namesto, da finančna izdatki in obveznosti bremenijo le enega otroka, se lahko porazdelijo.
 • Udeleženci lahko oblikujejo načrt »po meri«, ki za njih dobro deluje.
 • V zasebnem, neformalnem okolju mediator družinskim članom pomaga premagati ovire, ki ovirajo reševanje problema.
 • Družine, ki se obrnejo na družinsko mediacijo, lahko izboljšajo svoje odnose in izkažejo ljubečo skrb do svojih staršev.

»Tako sem zadovoljna, da si se strinjal s tem, da boš skrbel za mamo tri tedne na leto, da grem lahko na počitnice. Pomaga mi že to, da vem, da si mi na razpolago in prav tako cenim tudi tvoje denarne prispevke.«

»No, zdelo se mi je edino pravično, da si deliva odgovornost. Samo zato, ker živiš blizu mame, ne pomeni, da moraš biti edini otrok, ki skrbi zanjo.«

»Tako zelo sem vesela, da smo se skupaj dogovorili. Zdaj vem, da lahko otroci računate drug na drugega, ko mene več ne bo.«

www.mediate.com

Prevedla: Urška Grubar

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2022 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka