AKTUALNI TERMINI, na katere sprejemamo prijave: TUKAJ.

 

Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih je namenjeno vsem, ki vas zanima kako uspešno reševati družinske spore in konflikte, ki nastajajo med družinskimi člani, člani ožje in razširjene družine in osebami povezanimi z družino.

Usposabljanje poteka v obliki 5-dnevne delavnice v skupnem obsegu 40 ur. Izobraževanje temelji na transformativnem mediacijskem pristopu, kateri nam ponuja strategije, s pomočjo katerih lahko spreminjamo negativna soočanja s konflikti v produktivno in konstruktivno interakcijo.

 

 

Znanje mediacije nam pomaga, da se s konflikti lažje in bolje soočamo, preprečimo njihovo zaostritev in lažje ohranjamo dobre medosebne odnose. Konfliktom se je v življenju težko izogniti in običajno se z njimi srečujemo kar vsakodnevno, zato je pomembno, da se znamo s konflikti uspešno soočati in jih reševati. Tako lahko konflikte premagujemo brez, da bi poslabšali odnos z osebo s katero smo se znašli v konfliku ter konflikt rešimo na način, ki ponuja za nas ustrezno rešitev. Najslabše je, če se konfliktov izogibamo ali jih ignoriramo, saj tako prav nič ne spremenimo situacije, konflikt pa se pogosto še poglablja in načenja kvaliteto odnosa.

 

Mediacija nam pomaga, da se s konflikti lažje in uspešneje soočamo, o konfliktu spregovorimo in smo pripravljeni na iskanje ustrezne rešitev. Tako se iz konfliktov tudi učimo in delamo na osebni rasti, preprečimo njihovo eskaliranje in zaostritev ter ohranjamo dobre medosebne odnose. 

Usposabljanje za mediatorje vam pomaga, da postanete mojster reševanja konfliktov in graditelj dobrih in pristnih odnosov. Izboljšali boste svoje komunikacijske, socialne in čustvene veščine ter postali mojstri v reševanju konfliktnih situacij. Na usposabljanju za družinske mediatorje se poglobimo v specifike družinskih odnosov, zapletov in čustvenih preobratov, ki jih navadno spremljajo in se ob tem učimo kako ravnati v takšnih primerih in kako nam pri tem lahko pomaga transformativna mediacija.

 

Na usposabljanju se boste spoznali s transformativno mediacijo, se naučili uporabe temeljnih mediacijskih tehnik, spoznali metode za konstruktivnejšo komunikacijo in reševanje sporov ter pridobili potrebna znanja za samostojno vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih.

 

 

Kotizacija: 450,00 € z možnostjo plačila na 3 obroke po 150,00 €

V kotizacijo so všteti tudi praktični in teoretični izpit, učno gradivo in potrdila o udeležbi. 


 

O usposabljanju za družinske mediatorje

 

Usposabljanje za mediatorje vam pomaga, da izboljšate svoje komunikacijske, socialne in čustvene veščine in postanete mojster reševanja konfliktnih situacij in graditelj dobrih in pristnih odnosov. Družinska mediacija pa je še sploh posebno področje, kjer se poglobimo v specifike družinskih odnosov, zapletov in čustvenih preobratov, ki jih navadno spremlja in se ob tem učimo, kako ravnati v teh primerih in kako nam pri tem lahko pomaga transformativna mediacija.

To usposabljanje je zato priložnost, da se naučite uporabljati transformativni pristop v konfliktu v partnerskih, družinskih pa tudi delovnih sferah. Konflikti pogosto vplivajo na našo sposobnost za produktivno interakcijo z drugimi. Težji konflikti tako pogosto privedejo do občutkov osebne nemoči, kot globokega nezaupanja in jeze do drugih. Transformativna mediacija nam ponuja strategije, s pomočjo katerih lahko spreminjamo ta negativna soočanja s konflikti v produktivnejšo in konstruktivnejšo interakcijo.

 

Komu je namenjeno

 

V usposabljanje se lahko vključi vsak, ki si želi spoznati mediacijo in se naučiti osnovnih mediacijskih tehnik in veščin in ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju.

Usposabljanje je še posebej priporočljivo za vse, ki se tudi v svojem poklicnem življenju soočate z delom z družinami, zato lepo vabljeni socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, pravniki, ...

Za vključitev v usposabljanje niso potrebna posebna predznanja.

 

Kaj boste pridobili

 

Na usposabljanju boste razvili temeljne veščine in pridobili znanja za vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih. Usposabljanje se zaključi s praktičnim in teoretičnim izpitom, po zaključenem usposabljanju pa prejmete tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo na Javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Oblike in metode dela

 

Usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj in iger vlog, analize primerov, dela z vprašalniki. Usposabljanje poteka v manjši skupini (do 12 udeležencev) in je zasnovano na individualiziranem pristopu dela s posameznim udeležencem.

 

Usposabljanje vodi

 

Usposabljanje vodi Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavoda RAKMO in avtor številnih člankov s področja mediacije, obvladovanja konfliktov in komunikacije.

>> Več o predavatelju

 

Skladnost programa

 

Program je potrjen s strani Komisije  za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku. Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo na Javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Dodatne informacije in prijava

 

Prijavite se lahko:

Telefonsko: 01/436 41 17 ali 040/731 431

Preko e-maila: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Preko spletne prijavnice: SPLETNA PRIJAVNICA

 

Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico, da usposabljanje odpovemo oz. prestavimo datum izvedbe.

 

Za več informacij nas pokličite ali nam pišite in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja!

 


 

Program - vsebina usposabljanja:

 

• Mediacija — splošno, vrste in pomen

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Faze mediacije

-  Mediator

 

• Razlike med sodno poravnavo in mediacijo

• Konflikt

• Čustva

• Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)

• Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank

 

• Uvod v tehnike

-  Aktivno poslušanje

-  Postavljanje pravih vprašanj

-  Ravnovesje moči

-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev

-  Ločeni sestanek

-  Testiranje realnosti

-  Reframing

-  Pogajanja

-  Pisanje sporazuma

-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije

-  Aktivno poslušanje

-  Postavljanje pravih vprašanj

-  Ravnovesje moči

-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev

-  Ločeni sestanek

-  Testiranje realnosti

-  Reframing

-  Pogajanja

-  Pisanje sporazuma

-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije

 

• Etika

• Organizacija mediacije na sodišču

• Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

- Mediacija v družinskih sporih

- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih

- Mediacija v gospodarskih sporih

- Mediacija v družinskih sporih

- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih

- Mediacija v gospodarskih sporih

 

• Mediacija na centrih za socialno delo

• Posebnosti mediacije v družinskih sporih

• Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih

• Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini

• Igre vlog in analiza

• Praktični in teoetični preizkus

 

PRIJAVA

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2022 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka