Konflikti nam lahko prinašajo veliko prednosti. Če jih znamo reševati in se iz njih učiti lahko postanejo odlično orodje za osebno rast. Konflikti so povsem normalen del naših življenj in v vsakdanjiku se velikokrat ali pa kar vedno znova soočamo s raznoraznimi konflikti, nestrinjanji, različnimi pogledi in spori. Spretnosti konstruktivnega reševanja konfliktov nam zato pridejo prav prav na vsakem koraku, saj nam pomagajo, da se lažje in uspešnejše soočamo s konflikti in jih rešujemo. S tem si namreč pridobimo veliko prednosti, ki nam jih lahko prinašajo konflikti. Poglejmo si nekaj prednosti in pozitivnih lastnosti, ki nam jih lahko dajo konflikti:

 

 

Konflikti nam lahko pomagajo, da ozavestimo probleme v odnosu, ki jih je potrebno rešiti.

Pod vsakim konfliktom navadno leži problem, ki pa se ga pogosto niti ne zavedamo. Ko pride do konflikta, se lahko vprašamo, kakšen problem ali kakšna neusklajenost je pripeljala do njega. Če si uspešno odgovorimo na to vprašanje, se lahko skupaj lotimo reševanja pravega problema, ki ga sicer morda nikoli ne bi odkrili.

 

Konflikti mobilizirajo energijo in povečujejo motivacijo za soočenje s problemi.

Konflikt, še posebej, če je povezan z napetostjo in jezo, predstavlja vir energije, ki pa se na žalost vse prepogosto uporabi destruktivno, to je za nasilje do drugih, do sebe ali za prekinitev odnosa. Ravno tako, kot za destruktivno delovanje, bi lahko energijo napetosti oz. jezo uporabili za konstruktivno delovanje.

 

Konflikti spodbujajo spremembe.

Pri vsakem odnosu in skupini pride čas, ko je potrebno določene stvari spremeniti, se naučiti novih spretnosti in zanemariti stare navade. Včasih se tega niti ne zavedamo in morda skušamo ohranjati staro kljub nujnosti, da bi se stvari spremenile. Konflikt pa lahko pripomore k temu, da pride do spremembe, ki je nujna.

 

Konflikti razbijajo monotonost življenja, spodbujajo nove interese, pomenijo izziv in vnašajo dinamiko.

Domneva se, da konflikt oz. negativnost, namesto statičnega usvarja dinamično ravnotežje, ki vsebuje možnost za spremembo, adaptacijo in obnavljanje. Morda je ravno to mehanizem, zaradi katerega se ljubezen v trajnih zakonih spreminja in ostaja živa in preprečuje rigidnost.

 

Konflikti pogosto pripomorejo k ustreznejši odločitvi.

Če se drugi ne strinjajo z nami, nas to vzpodbudi, da svojo odločitev bolj skrbno in podrobno premislimo, poiščemo dodatne informacije in odkrijemo nove možnosti. Na osnovi tega lahko odkrijemo boljše rešitve ali se izognemo odločitvam, ki bi bile napačne le zato, ker nismo upoštevali vseh relevantnih dejavnikov.

 

Konflikti znižajo napetost v vsakdanjih odnosih.

Konstruktivno soočanje s konflikti razreši številne majhne napetosti, ki se pojavljajo v medosebnih stikih. Ena od funkcij konflikta je tudi sproščanje napetosti, ki se je nabrala med dnevom ali v odnosu. V tem primeru konflikta sploh ni potrebno razreševati, ampak le počakamo, da mine.

 

V konfliktu bolje spoznamo samega sebe.

Ugotovimo lahko kaj nas spravlja v jezo, strah, žalost. Odkrijemo lahko lastne vzorce odzivanja na napetost in sposobnost obvladovanja čustev. Bolj lahko ozavestimo naše želje in potrebe, prepričanja, vrednote, stališča, ...

 

Konflikti lahko odnos poglobijo in obogatijo.

Razrešeni konflikti utrdijo prepričanje, da je odnos dovolj trden, da zdrži tudi preizkušnje in lahko kljubuje problemom. Na ta način se poveča tudi zaupanje v drugega in v odnos oz. njegovo trajnost, kar poevča občutek varnosti.

 

V konfliktu bolje spoznamo drugega.

Ugotovimo lahko, kako se drugi odziva na stresno situacijo, kakšne strategije uporablja, da bi dosegel svoj cilj, koliko samoobvladovanja je sposoben, kje je meja njegove dobrohotnosti in skrbi za nas oz za druge, kaj mu je zares pomembno, kaj ga prizadene ali razjezi, kdaj se umakne, ...

 

Konflikti spodbujajo osebnostno rast.

Tako, kot k razvoju odnosa, razrešeni oz. obvladani konflikti, prispevajo tudi k razvoju posameznika, ne samo k njegovi večji sposobnosti obvladovanja konfliktov in spoznavanja sebe, ampak tudi večajo sposobnost obvladovanja sebe, poglabljajo razumevanje sveta in življenja ter širijo njegovo perspektivo.

 

Razrešeni oz. obvladani konflikti povečujejo in utrjujejo sposobnosti razreševanja in obvladovanja konfliktov.

Tako kot razvoj drugih spretnosti, tudi obvladovanje konfliktov terja urjenje. Poleg tega, da povečujejo izurjenost, razrešeni konflikti utrjujejo tudi prepričanje, da je razreševanje možno, kar še dodatno poveča sposobnost obvladovanja konfliktov.

 

Razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta oz. življenja.

Ob konfliktih se lahko soočimo s problemi in vprašanji, na katera prej nismo bili pozorni. Posledično lahko povečamo svoje znanje z določenega področja, ki je potrebno za razrešitev konflikta, ostane pa nam tudi potem, ko je konflikt že razrešen

 

Razrešeni konflikti prinašajo višjo raven kulture v interakciji in omogočajo bolj intenzivno sodelovanje.

Če konflikte razrešeimo odkrijemo način sobivanja elementov, ki so se prej zdeli nezdružljivi. To prinaša višjo kulturo, tako na ravni vsebine, saj je odnos ali skupina bogatejša, kot tudi na ravni načina, saj tako posamezniki, kot skupina, postanejo sposobni upoštevati in sprejemati različne vire, kljub navidezni nezdružljivosti.

 

Razrešeni konflikti omogočajo večje zaupanje drug drugemu in samemu sebi.

Če konflikta ne razrešimo tam, kjer obstaja, drugemu ne moremo zaupati. Nesmiselno bi bilo pričakovati od drugega, da bo upravičil naše zaupanje, glede stvari, ki ni usklajena.

Podobno ne moremo zaupati sebi, če smo v sebi razcepleni, dokler notranje neusklajenosti ne razrešimo ali obvladamo.

Ko je konflikt resnično razrešen, lahko spet zaupamo drugemu.

 

Odlomek iz knjige Mediacija (Iršič, M.)

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2023 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka