E-publikacije

KNJIŽICE


Mediacija (2017); Marko Iršič;  e-knjižica

Mediacija je metoda reševanja sporov, ki se bistveno razlikujejo od večine ostalih metod. Izhaja namreč iz  drugačnih predpostavk kot marsikatera, še tako uveljavljena metoda. Predpostavlja namreč, da se spore      da  reševati tako, da je rešitev dobra za obe strani; da si ljudje želijo take rešitve, ki bi upoštevala tudi  drugega; da so posamezniki sposobni prevzeti odgovornosti za reševanje in da so pripravljeni iskati rešitev.
Cena: 2,00 €

Družinska Mediacija (2017) Marko Iršič - e-knjižica

Družinska mediacija je namenjena družinam oziroma ožjim in širšim družinskim članom. Je učinkovito orodje za konstruktivno komunikacijo in iskanje ustreznih rešitev za vse člane družine, ki so se znašli v konfliktni situaciji.
S pomočjo mediacije se lažje rešuje spore in nesoglasja, od blagih pa do zelo hudih. Poleg lažje in hitrejše rešitve mediacija prispeva tudi k: 
  1. izboljšanju kakovosti odnosa,
  2. razvijanju komunikacijskih spretnosti ter
  3. sposobnosti reševanja problemov.


Cena: 2,00 €

V pripravi!


Smernice za srečen zakon (2017); Marko Iršič;  e-knjižica

Kakovostni partnerski odnosi prinašajo vrsto pozitivnih posledic, ne samo partnerjema, ampak tudi njuni družini in ljudem okoli njiju. Vsi si želimo kakovostnega in osrečujočega partnerskega odnosa, a le malo parov je takih, ki jim to uspe.
Pari, ki oblikujejo srečen zakon, so običajni ljudje, ki pa vede ali nevede počnejo določene stvari drugače kot pari v nesrečnih zakonih oz. slabih odnosih.  V tej knjižici opisane smernice za uspeh v zakonu, kot so: Naravnajte se na osebnostno rast v zakonu, naučite se 'biti' skupaj, vzpostavite funkcionalno gramatiko odnosa in druge.
Cena: 2,00 €
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič - e-knjižica

Mediacija je še posebej primerna metoda za razreševanje sporov in spornih vprašanj v podjetju, ker udeleženca večinoma (razen v primerih prekinitve sodelovanja) ostajata v istem delovnem okolju. Hitra rešitev spora je tako v korist obema in podjetju kot celoti.Cena: 2,00 €


Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič,  - e-knjižica

Šolska mediacija je mediacija, povezana s šolo in šolskim okoljem, in je namenjena v prvi vrsti učencem, šoli in staršem učencev, poleg tega pa tudi drugim subjektom, ki so s šolo tako ali drugače povezani. Mediacijo na šoli lahko vodi eden ali dva vrstniška mediatorja (v sporih med učenci), šolski mediator ali šolski mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi učenec) ali pa zunanji mediator oz. zunanji mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi šolski mediator). Vrstniška mediacija – mediacija, ki jo vodi eden ali dva vrstniška mediatorja – je torej podkategorija šolske mediacije in ima tudi zelo pomembno vlogo v šolskem okolju.Cena: 2,00 € 

V pripravi!

Uvod v razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih; Marko Iršič,  - e-knjižica

ŠKljučno za uspešno razreševanje konfliktov je, da se njihove prisostnosti zavedamo in jih razumemo kot normalen pojav v medčloveških odnosih, saj bomo le tako lahko izbirali konsruktivne odzive nanje. 

Razrešeni konflikti prinašajo celo vrsto pozitivnih posledic, saj pripomorejo, da ozavestimo probleme in najdemo ustrezne(jše) rešitve, spodbujajo spremembe, razbijajo monotonijo in mobilizirajo energijo, omogočajo, da bolj spoznamo sebe in drugega ter poglobimo in obogatimo odnos. Poleg tega razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta in življenja, omogočajo bolj intenzivno sodelovanje, prinašajo višjo raven kulture v interakciji ter omogočajo večje zaupanje tako sebi kot drugemu. 

Cena: 2,00 € Paket 6 e-knjižic
Uvod v razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih; Marko Iršič
Smernice za srečen zakon; Marko Iršič
Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju; Marko Iršič
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič
Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič
Mediacija, Marko Iršič
Cena: 8,00 €
Paket 4 e-knjižic o mediaciji

Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju; Marko Iršič
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič
Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič,
Mediacija, Marko Iršič
Cena: 5,00 € 


(c) 2011-2018 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka