Cilji usposabljanja:

 

- Udeležence seznaniti s specifikami družinske medicije in njenimi podvrstami.

- Seznaniti se z zakonskim okvirom družinske problematike in družinske mediacije.

- Spoznati dodatne tehnike mediacije primerne za družinsko mediacijo.

- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje postopka družinske mediacije

tudi vzahtevnejših primerih družinskih konfliktov.

 

Pogoji za vključitev:

 

- uspešno zaključeno 140 urno osnovno usposabljanje za mediatorje oz.

predhoden naziv "Mediator"

- ali že začeto, a še ne zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje

(ki ga je potrebno uspešno zaključiti, pred zaključkom usposabljanja za

družinske mediatorje)

 

Oblike in metode dela:

 

- predavanja

- aktivno sodelovanje udeležencev pri pogovorih

- igre vlog in analiza

- skupna refleksija mediacij

- snemanje s kamero in analiza posnetkov

- delo v paru in manjših skupinah

- predstavitev in pogovor o izvedenih primerih družinske mediacije

- supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Organizacija usposabljanja:

 

- štirje dvodnevni seminarji (4 x 16 ur),

- tri šesturna supervizijska srečanja (3 x 6 ur),

- 20 ur izvajanja oz. sodelovanja pri izvajanju družinske mediacije in

- preizkus znanja ter mediacijske spretnosti na dvodnevnem izpitnem seminarju

(2+16 ur)

 

Vsebina usposabljanja:

 

Seminarski del:

 

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s

svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr.

Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem

urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije.

Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom

na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja

preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca

na mediaciji.

Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah,

prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog.

Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo.

Poudarek je na vodenju procesa procesa mediacije, počutju

ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili

še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje,

igre vlog, refleksija in teorije prepletajo.

 

Supervizijski del:

 

Udeleženci na supervizijskih srečanjih predstavijo svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih družinskih mediacij.

Z ostalimi udeleženci in mentorjem se pogovorijo o izvedenih primerih družinske mediacije, analizirajo morebitne težave glede poteka družinske mediacije in ozavestijo možne rešitve. Tudi igre vlog, ki so simulacija resničnih primerov, potekajo v sklopu supervizijskih srečanj. Po vsaki zaključeni igri vlog, udeleženci in mentor naredijo refleksijo. Poudarek je na utrjevanju in

nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti.

 

Praktični del:

 

Praktični del poteka preko izvajanja neformalnih družinskih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih družinskih mediacij z mentorjem ali somediatorjm. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju družinskih mediacij, dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja ter razviti samostojnost in visoko raven kompetence pri vodenju družinske mediacije.

 

Izpitni del:

 

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.
Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za družinske mediatorje pridobijo naziv DRUŽINSKI MEDIATOR.

 

Predavatelji:

 

Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev

Mišo Pušnik, družinski mediator in trener mediatorjev

 

Dodatne informacije in prijave:

 

Zavod RAKMO, Parmova ul.53, 1000 Ljubljana

01/ 436 41 17, 064 11 25 77, 040 731 431

www.rakmo.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Kotizacija za usposabljanje:

  • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
  • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).

Pogoji za pridobitev naziva Družinski mediator:

 

- Uspešno zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje (140 ur).

- Uspešno zaključeno Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur).

 

Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur) - razlaga sklopov

 

Sklop

Vsebina

Število ur

Prvi del -

Specifike družinske

mediacije

- Specifike družinske mediacije

- Kako se družinska mediacija razlikuje od drugih pristopov

- Facilitativna in transformativna družinska mediacija

- Obvladovanje intenzivnih čustev v procesu mediacije

- Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih

- Predpisi s področja družine in družinske mediacije

- Povezovanje z drugimi službami (Sodišče, Notar, Odvetnik, Center za socialno delo, družinska terapija …)

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Drugi del -

Rekonstruktivna in proaktivna mediacija

- Partnerska ali zakonska (Rekonstruktivna in proaktivna) mediacija

- Kako lahko mediator pomaga pri izboljšanju partnerskih odnosov

- Kako obvladovati spremembe v naravnanosti do partnerja

- Kako se odzivati na dvom v smiselnost odnosa

- Proaktivna mediacija – odpravljanje ovir za kakovosten odnos

- Kako narediti dober odnos še boljši

Igre vlog in urjenje

 

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Tretji del -

Ločitvena in poločitvena mediacija

- Ločitvena mediacija

- Ne več partnerja, a še vedno starša

- Mesto otrok v procesu ločevanja in ločitvene mediacije

- Vpliv ločevanja na vse vpletene

- Obvladovanje negativnih čustev do bivšega partnerja

- Pravni okvir ločitvenega procesa

- Mediacija med ločenima staršema

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Četrti del -

Mediacija med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki

- Mediacija med drugimi družinskimi člani (starši in otroci, sorojenci, člani reorganizirane družine, starimi starši in vnuki,...)

- Mediacija med sorodniki

- Mediacija med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje

- Pogoste teme družinske mediacije

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Praktični del

- Sodelovanje pri izvajanju družinske mediacije in samostojno izvajanje mediacije

20 ur

Supervizijski del

- Tri supervizijska srečanja (3 x 6 ur)

Igre vlog in urjenje

18 ur

Izpitni del

- Dvodnevni izpitni seminar

16 ur

- Teoretični preizkus

2 ur

 

SKUPAJ:

120 UR

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2022 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka