TRENERJI MEDIATORJEV IN PREDAVATELJI
Marko Iršič,

Certificiran mediator in trener mediatorjevTM
Direktor Zavoda RAKMO

Marko Iršič je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju komunikacije in obvladovanja konfliktov, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, avtor številnih poljudnih in strokovnih publikacij.

Mediacijo preučuje in prakticira že od leta 1998 in je prvi certificiran transformativni mediator (Certified Transformative Mediator TM) v Sloveniji. Poleg mediacije in usposabljanj za mediatorje izvaja tudi transformativni coaching in različna izobraževanja s področja medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov.


V Leuvenu v Belgiji je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Kasneje se je izobraževal na področju transformativne mediacije, kognitivno vedenjske terapije, partnerske/zakonske terapije in psihologije motivacije. Sodeluje pri mednarodnih projektih s področja razreševanja konfliktov, je avtor vrste poljudnih člankov ter knjig Umetnost obvladovanja konfliktov (2004), Mediacija (2010), Communication Wellness (2017), Conflict Competence (2017), Komunikacijska blaginja (2019), Obvladovanje jeze (2020) in Mediacija, 2. izdaja (2020).

 

Na področju obvladovanja konfliktov se je med drugim usposabljal tudi v okviru: Evropskega inštituta za razreševanje konfliktov (European Institute for Community-Based Conflict Resolution), Fondacije Ridgewood (Ridgewood foundation) in Inštituta za preučevanje transformacije konflikta (Institute for the Study of Conflict Transformation) . Usposabljal se je tudi na področju poslovne komunikacije in pri INLPTA pridobil mednarodno licenco mojstra Nevro-Lingvističnega Programiranja.


Leta 2003 je ustanovil
Zavod RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo), ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije. Vodi seminarje in delavnice o medosebnih odnosih, obvladovanju konfliktov in mediaciji ter usposabljanja za mediatorje doma in v tujini.


Je pobudnik ustanovitve ter predsednik Evropskega združenja za transformativno mediacijo. Sodeloval je pri ustanavljanju Združenja mediacijskih organizacij Slovenije-MEDIOS in je član upravnega odbora združenja. Je tudi predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji.
Razvil je metodo RAKMO (razvoj konstruktivnih medosebnih odnosov), na podlagi katere vodi seminarje doma in v tujini. Razvil je vrsto izobraževalnih programov s področja obvladovnaja kondliktov in zasnoval projekt Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Razvil je tudi koncept in vpeljal izvajanje proaktivne družinske mediacije v Sloveniji. Vzpostavil je program usposabljanje za mediatorje v podjetjih.


Izvedel je preko 3000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije in obvladovnaja konfliktov doma in v tujini (Med drugim Osnovno usposabljanje za mediatorje, Nadaljevalna usposabljanja za druižinske mediatorje, šolske mediatorj in mediatorje v podjetjih, programe razvijanje veščin obvladovanje konfliktov, umetnost obvladovanja konfliktov, umetnost pogajanj …), predava na mednarodnih kongresih in konferencah s področja mediacije (Med drugim na Evropski konferenci mediatorjev, Svetovnem forumu mediacijskih centrov, Mednarodnem kongresu o transformativni mediaciji …) in vodi supervizijske skupine za mediatorje pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo in drugih organizacijah.
Mišo Pušnik

Mediator in trener mediatorjev

Mišo Pušnik je aktiven mediator, trener mediatorjev in predavatelj pri zavodu RAKMO. Uspešno je zaključil program usposabljanja za družinske mediatorje. Izvedel je več kot 500 ur usposabljanja za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije. Sodeloval je pri organizaciji Prvega mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji v Ljubljani 2011. Je član upravnega odbora Združenja mediacijskih organizacij slovenije - MEDIOS in član upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

KANDIDATI ZA TRENERJE pri ZAVODU RAKMO


Sara Šober, 
kandidatka za trenerko pri Zavodu Rakmo

 


Anja Vrdlovec,
kandidatka za trenerko pri Zavodu Rakmo

 

 
NAPOVEDNIK


Vsa izobraževanja trenutno potekajo ONLINE!

 

Obvladovanje stresa (8 ur) - Četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.3

 

Tehnike pogajanj (8 ur), Torek, 20.4.2021, 15.00 - 20.30


Obvladovanje stresa (8 ur) - Četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30


Umetnost obvladovanja konfliktov (16 ur), Ponedeljek in torek, 14. - 15.6.2021, 15.00 - 20.30

 

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 15.00 - 20.30

 

 OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE  (64 ali 140 ur)
7.4.2021 - 17.6.2021. Poteka ONLINE!

 


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka