TRENERJI MEDIATORJEV IN PREDAVATELJI

Marko Iršič,
mediator, trener mediatorjev,
direktor Zavoda RAKMO


Marko Iršič, magister pedagoških znanosti, mediator in trener mediatorjev je eden vodilnih strokovnjakov za mediacijo in obvladovanje konfliktov v Sloveniji.

V Leuvenu (Belgija) je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih konfliktov. Izobraževal se je tudi na področju obvladovanja konfliktov, mediacije, kognitivno vedenjske terapije, partnerske/zakonske terapije in psihologije motivacije. Sodeluje pri mednarodnih projektih s področja razreševanja konfliktov.

Na področju obvladovanja konfliktov se je med drugim usposabljal tudi v okviru: Evropskega inštituta za razreševanje konfliktov (European Institute for Community-Based Conflict Resolution), Fondacije Ridgewood (Ridgewood foundation) in Inštituta za preučevanje transformacije konflikta (Institute for the Study of Conflict Transformation) . Usposabljal se je tudi na področju poslovne komunikacije in pri INLPTA pridobil mednarodno licenco mojstra Nevro-Lingvističnega Programiranja.

Leta 2003 je ustanovil Zavod RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo), ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije. Vodi seminarje in delavnice o medosebnih odnosih, obvladovanju konfliktov in mediaciji ter usposabljanja za mediatorje doma in v tujini.

Je tudi avtor knjige Umetnost obvladovanja konfliktov (2004), knjige Mediacija (2010) ter Communication wellness (2017). Je pobudnik ustanovitve ter predsednik Evropskega združenja za transformativno mediacijo. Sodeloval je pri ustanavljanju Združenja mediacijskih organizacij Slovenije-MEDIOS in je član upravnega odbora združenja. Je tudi predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji.


Razvil je metodo RAKMO (razvoj konstruktivnih medosebnih odnosov), na podlagi katere vodi seminarje doma in v tujini. Razvil vrsto izobraževalnih programov s področja obvladovnaja kondliktov in zasnoval projekt Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Razvil je tudi koncept in vpeljal izvajanje proaktivne družinske mediacije v Sloveniji. Vzpostavil je program usposabljanje za za mediatorje v podejetjih.

 

Izvedel je preko 3000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije in obvladovnaja konfliktov doma in v Tujini  (Med drugim Osnovno usposabljanje za mediatorje, Nadaljevalna usposabljanja za druižinske mediatorje, šolske mediatorj in mediatorje v podjetjih, programe razvijanje veščin obvladovanje konfliktov, umetnost obvladovanja konfliktov, umetnost pogajanj …), predava na mednarodnih kongresih in konferencah s področja mediacije (Med drugim na Evropski konferenci mediatorjev, Svetovnem forumu mediacijskih centrov, Mednarodnem kongresu o transformativni mediaciji …) in vodi supervizijske skupine za mediatorje pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov zavoda Rakmo in drugih organizacijah.

Mišo Pušnik,
mediator, trener mediatorjev

Aktiven mediator, trener mediatorjev in predavatelj pri zavodu RAKMO. Uspešno je zaključil program usposabljanja za družinske mediatorje. Izvedel je več kot 500 ur usposabljanja za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije. Sodeloval je pri organizaciji Prvega mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji v Ljubljani 2011. Je član upravnega odbora Združenja mediacijskih organizacij slovenije - MEDIOS in član upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

KANDIDATI ZA TRENERJE pri ZAVODU RAKMO


Sara Šober, 
kandidatka za trenerko pri Zavodu Rakmo

 


Anja Vrdlovec,
kandidatka za trenerko pri Zavodu Rakmo

 

 
NAPOVEDNIK

AKTUALNO: 15% popust na kotizacijo za prijavo in plačilo 14 dni pred začetkom seminarja
Tehnike pogajanj (8 ur) - sreda, 19.12.2018, 9.00-15.00, Ljubljana
Obvladovanje težavnih strank (8 ur) - ponedeljek, 21.1.2019, 9.00-15.00, Ljubljana
Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - petek, 25.1.2019 15.00 - 20.00, in sobota, 26.1.2019, 9.00 - 18.30, Ljubljana
Kakovostna komunikacija v medosebnih odnosih (8 ur) - sreda, 30.1.2019, 9.00-15.00, Ljubljana
Obvladovanje jeze (8 ur) - torek, 5.2.2019, 9.00-15.00, Ljubljana
Umetnost obvladovanja konfliktov (16 ur) - petek, 22.3.2019 15.00 - 20.00, in sobota, 23.3.2019, 14.00 - 18.30, Ljubljana

 

 

 


 

Vključena knjiga Obljuba mediacije.
Ljubljana: 25.1.2019 - 16.5.2019

 

Vključena knjiga Obljuba mediacije.
Ljubljana: 9.1.2019 - 20.3.2019

 

Vključena knjiga Mediacija za menedžerje
Ljubljana: 18.2.2019-28.5.2019

 

Vključena knjiga Vrstniki razrešujejo konflikte.
Ljubljana: 28.1.2019 - 15.4.2019

 

 

 


Obvladovanje težavnih strank (8 ur) - ponedeljek, 21.1.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

 

več...


Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - petek, 25.1.2019, 15:00-20:00, in sobota, 26.1.2019, 9.00-18.30, Ljubljana

več...

Kakovostna komunikacija v medosebnih odnosih (8 ur) - sreda, 30.1.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

 

več...


Asertivna komunikacija (8 ur) -četrtek, 31.1.2019, 9:00-15:00, ljubljana

 

več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2018 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka