TRENERJI MEDIATORJEV IN PREDAVATELJI

Marko Iršič,
mediator, trener mediatorjev,
direktor Zavoda RAKMO


Marko Iršič, magister pedagoških znanosti, mediator in trener mediatorjev je eden vodilnih strokovnjakov za mediacijo in obvladovanje konfliktov v Sloveniji.

V Leuvenu (Belgija) je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih konfliktov. Izobraževal se je tudi na področju obvladovanja konfliktov, mediacije, kognitivno vedenjske terapije, partnerske/zakonske terapije in psihologije motivacije. Sodeluje pri mednarodnih projektih s področja razreševanja konfliktov.

Na področju obvladovanja konfliktov se je med drugim usposabljal tudi v okviru: Evropskega inštituta za razreševanje konfliktov (European Institute for Community-Based Conflict Resolution), Fondacije Ridgewood (Ridgewood foundation) in Inštituta za preučevanje transformacije konflikta (Institute for the Study of Conflict Transformation) . Usposabljal se je tudi na področju poslovne komunikacije in pri INLPTA pridobil mednarodno licenco mojstra Nevro-Lingvističnega Programiranja.

Leta 2003 je ustanovil Zavod RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo), ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije. Vodi seminarje in delavnice o medosebnih odnosih, obvladovanju konfliktov in mediaciji ter usposabljanja za mediatorje doma in v tujini.

Je tudi avtor knjige Umetnost obvladovanja konfliktov (2004), knjige Mediacija (2010) ter Communication wellness (2017). Je pobudnik ustanovitve ter predsednik Evropskega združenja za transformativno mediacijo. Sodeloval je pri ustanavljanju Združenja mediacijskih organizacij Slovenije-MEDIOS in je predsednik strokovnega sveta združenja. Je tudi predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji.


Razvil je metodo RAKMO (razvoj konstruktivnih medosebnih odnosov), na podlagi katere vodi seminarje doma in v tujini. Razvil vrsto izobraževalnih programov s področja obvladovnaja kondliktov in zasnoval projekt Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Razvil je tudi koncept in vpeljal izvajanje proaktivne družinske mediacije v Sloveniji. Vzpostavil je program usposabljanje za za mediatorje v podejetjih.

 

Izvedel je preko 3000 ur predavanj in usposabljanj s področja mediacije in obvladovnaja konfliktov doma in v Tujini  (Med drugim Osnovno usposabljanje za mediatorje, Nadaljevalna usposabljanja za druižinske mediatorje, šolske mediatorj in mediatorje v podjetjih, programe razvijanje veščin obvladovanje konfliktov, umetnost obvladovanja konfliktov, umetnost pogajanj …), predava na mednarodnih kongresih in konferencah s področja mediacije (Med drugim na Evropski konferenci mediatorjev, Svetovnem forumu mediacijskih centrov, Mednarodnem kongresu o transformativni mediaciji …) in vodi supervizijske skupine za mediatorje pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov zavoda Rakmo in drugih organizacijah.

Mišo Pušnik,
mediator, trener mediatorjev

Aktiven mediator, trener mediatorjev in predavatelj pri zavodu RAKMO. Uspešno je zaključil program usposabljanja za družinske mediatorje. Izvedel je več kot 500 ur usposabljanja za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije. Sodeloval je pri organizaciji Prvega mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji v Ljubljani 2011. Je član upravnega odbora Združenja mediacijskih organizacij slovenije - MEDIOS in član upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

KANDIDATI ZA TRENERJE pri ZAVODU RAKMO


Sara Šober, 
kandidatka za trenerko pri Zavodu Rakmo

 


Anja Vrdlovec,
kandidatka za trenerko pri Zavodu Rakmo

 

 
NAPOVEDNIK

AKTUALNO: 15% popust na kotizacijo za prijavo in plačilo 14 dni pred začetkom seminarja

Kako napotiti potencialne udeležence na mediacijo (8 ur)- ponedeljek, 22.1.2018, 14.00-20.30
Razvijanje konstruktivnih medosebnih odnosov (8ur) - sreda, 31.1.2018, 14.00 - 20.30
Obvladovanje jeze (8ur) - petek, 16.2.2018, 9.00 -15.00
Obvladovanje stresa (8 ur)- četrtek, 8.3.2018, 9.00-15.00
Obvladovanje težavnih strank (8 ur)- sreda 11.4.2018, 14.00- 20.30
Smernice za srečen zakon (8 ur)- ponedeljek 14.5.2018, 14.00-20.30
Tehnike pogajanj (8 ur)- torek 15.5.2018, 14.00-20.30
Umetnost poslušanja (8 ur)- ponedeljek 11.6.2018, 14.00-20.30
Obvladovanje jeze (8 ur)- torek 12.6.2018, 14.00-20.30AKTUALNO: 15% popust na kotizacijo za prijavo in plačilo 14 dni pred začetkom seminarja
Umetnost obvladovanja konfliktov (16ur) - ponedeljek, 5.2.2018 in torek 6.2.2018, 9.00 - 15.30, Ljubljana
Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - torek, 28.11. in sreda, 29.11.2017 od 14.00 do 20.30, Ljubljana
Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - petek, 26.1.2018 od 15.00 do 20.30 in sobota, 27.2.2018 od 9.00 do 18.30, Ljubljana
Transformativna komunikacija (16 ur) - četrtek, 1.2.2018 in sreda 7.2.2018, 9.00 - 15.30, Ljubljana
Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - petek. 2.2.2018 od 15.00 do 20.30 in sobota, 3.2.2018 od 9.00 do 18.30, Maribor


AKTUALNO: Vključena knjiga Obljuba mediacije
Ljubljana, 28.11.2017 - 13.3.2018
Ljubljana, 26.1.2018 - 5.5.2018
Maribor, 2.2.2018 - 12.5.2018
Vključena knjiga: Obljuba mediacije
Ljubljana, 19.1.2018 - 2.6.2018
Vključena knjiga: Mediacija za Managerje
Ljubljana, 26.3-15.6.2018
Vključena knjiga: Vrstniki razrešujejo konflikte
Ljubljana, 10.1.2018 - 27.3.2018

Razvijanje konstruktivnih medosebnih odnosov, 31.1.12018 (8 ur) Mediacija posredovanje v sporih, 26.1 in 27.1.2018, (16 ur) več...

Umetnost obvladovanja konfliktov, 5.2 in 6.2.2018 (16 ur)
več ...

Obvladovanje jeze, 16.2.2018 (8 ur) več ...


(c) 2011-2018 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka