SEZNAM DELAVNIC

11.00 - 12.30: 1. sklop delavnic (A)
A.1.) UVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE NA ŠOLI, USPOSABLJANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV – ZAKLJUČNI TABOR
Tatjana Farkaš,Tatjana Lekan, OŠ Stari trg pri Ložu
A.2.) UVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE NA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Duška Mihalič Mali
A.3.) UPORABA MEDIACIJSKIH   TEHNIK PRI DELU Z MLADOSTNIKI, KI IMAJO ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE
Irena Borštnar, VIZ Višnja Gora
A.4.) UPORABA MEDIACIJE V PRIMERIH NASILJA NA ŠOLI
Ksenja Lorber, Oš Semič

13.00 - 14.00: 2. sklop delavnic (B)
B.1.) RAZVIJANJE VEŠČIN OBVLADOVANJA KONFLIKTOV
Irena Borštnar, VIZ Višnja Gora
B.2.) MEDIJACIJA U OŠ TINA UJEVIĆA (v Hrvaščini)
Rašeljka Bučević, Jasmina Hamer, Oš Tina Ujevića
B.3.) UMEŠČANJE ŠOLSKE IN VRSTNIŠKE MEDIACIJE V LETNI DELOVNI NAČRT
Ksenja Lorber, Oš Semič
B.4.) MEDIACIJA KOT VZGOJNA DEJAVNOST REŠUJE KONFLIKTE IN USTVARJA BOLJŠO KLIMO
Jasna Lapornik, OŠ Primoža Trubarja Laško
 


(c) 2011-2018 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka