SEZNAM DELAVNIC

11.00 - 12.30: 1. sklop delavnic (A)
A.1.) UVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE NA ŠOLI, USPOSABLJANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV – ZAKLJUČNI TABOR
Tatjana Farkaš,Tatjana Lekan, OŠ Stari trg pri Ložu
A.2.) UVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE NA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Duška Mihalič Mali
A.3.) UPORABA MEDIACIJSKIH   TEHNIK PRI DELU Z MLADOSTNIKI, KI IMAJO ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE
Irena Borštnar, VIZ Višnja Gora
A.4.) UPORABA MEDIACIJE V PRIMERIH NASILJA NA ŠOLI
Ksenja Lorber, Oš Semič

13.00 - 14.00: 2. sklop delavnic (B)
B.1.) RAZVIJANJE VEŠČIN OBVLADOVANJA KONFLIKTOV
Irena Borštnar, VIZ Višnja Gora
B.2.) MEDIJACIJA U OŠ TINA UJEVIĆA (v Hrvaščini)
Rašeljka Bučević, Jasmina Hamer, Oš Tina Ujevića
B.3.) UMEŠČANJE ŠOLSKE IN VRSTNIŠKE MEDIACIJE V LETNI DELOVNI NAČRT
Ksenja Lorber, Oš Semič
B.4.) MEDIACIJA KOT VZGOJNA DEJAVNOST REŠUJE KONFLIKTE IN USTVARJA BOLJŠO KLIMO
Jasna Lapornik, OŠ Primoža Trubarja Laško
 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2019 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka