Mediacija v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami

Mediacija se lahko uporablja na vseh področjih življenja in dela, kjer prihaja do neskladja interesov in spornih vprašanj. Tako se lahko mediacija uporabi tudi na področju sporov v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Na področju avtorskih pravic lahko pride do nejasnosti in nesporazumov še posebej, kadar je neko avtorsko delo nastalo ali nastaja v sodelovanju z veči avtorji ali če se delo enega avtorja opira na delo drugih avtorjev. Izvor razhajanj lahko predstavljajo tudi projekti, ki so bili začeti skupaj in se je potem sodelovanje prekinilo. Eden ali več udeležencev pa do tedaj nastale rezultate tako ali drugače uporablja. Postopki uveljavljanja pravic ali dokazovanja avtorstva so lahko zelo zapleteni in dolgotrajni, zato je tudi v takih primerih mediacija zelo priporočljiva, saj ustvari prostor za dialog in razrešitev tudi tistih vprašanj, ki stojijo v ozadju nesporazuma, kot so vprašanja zaupanja, moči, priznavanja in spoštovanja.


V zvezi s spori na tem področju je bila sprejeta tudi uredba ...


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1237

 

Obvladovanje težavnih strank, 23.11.2017 (8ur)

več ...

Obvladovanje jeze
16.2.2018 (8 ur)


več...
Obvladovanje stresa
6.12.2017 (8 ur)več ...

Razvijanje konstruktivnih medosebnih odnosov,
22.11.2017

več ...


(c) 2011-2018 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka