Mediacija v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami

Mediacija se lahko uporablja na vseh področjih življenja in dela, kjer prihaja do neskladja interesov in spornih vprašanj. Tako se lahko mediacija uporabi tudi na področju sporov v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Na področju avtorskih pravic lahko pride do nejasnosti in nesporazumov še posebej, kadar je neko avtorsko delo nastalo ali nastaja v sodelovanju z veči avtorji ali če se delo enega avtorja opira na delo drugih avtorjev. Izvor razhajanj lahko predstavljajo tudi projekti, ki so bili začeti skupaj in se je potem sodelovanje prekinilo. Eden ali več udeležencev pa do tedaj nastale rezultate tako ali drugače uporablja. Postopki uveljavljanja pravic ali dokazovanja avtorstva so lahko zelo zapleteni in dolgotrajni, zato je tudi v takih primerih mediacija zelo priporočljiva, saj ustvari prostor za dialog in razrešitev tudi tistih vprašanj, ki stojijo v ozadju nesporazuma, kot so vprašanja zaupanja, moči, priznavanja in spoštovanja.


V zvezi s spori na tem področju je bila sprejeta tudi uredba ...


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1237

 

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - petek, 8.3.2019, 15:00-20:00, in sobota, 9.3.2019, 9.00-18.30, Maribor

 

več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 14.3.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

več...

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - ponedeljek, 18.3.2019  in torek, 19.3.2019, 14.00-20.30, Ljubljana

 

več...


Umetnost obvladovanja konfliktov (16 ur) - petek, 22.3.2019, 15:00-20:00 in sobota, 23.3.2019, 14.00-18.30, Ljubljana

 

več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2019 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka