Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih (40 ur) Aktualni termin:

Ljubljana

15.1.2020 - 23.1.2020

 

15. 1. 2020 (1.del)

16. 1. 2020 (2.del)

20. 1. 2020 (3.del)

22. 1. 2020 (4.del)

23. 1. 2020 (5. del)

 

Poteka v popoldanskem času od 14.00 do 20.30 ure.

 

Kotizacija: 450,00 €. Prijave sprejemamo do 13.1.2020.

 
 

Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih

(40 ur)


Program 40 -urnega Usposabljanja za mediatorje v družinskih sporih zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov.
Na usposabljanju se razvija temeljne veščine in pridobiva znanja za vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacija na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih.

Usposabljanje se zaključi s praktičnim in teoretičnim preizkusom. Udeleženci ob zaključku usposabljanja prejmete potrdilo o udeležbi na usposabljanju oz. če preizkus uspešno opravite potrdilo o uspešno zaključenem 40-urnem usposabljanju za mediatorje v družinskih sporih.


V usposabljanje se lahko vključi vsak, ki si želi spoznati mediacijo in se naučiti osnovnih mediacijskih tehnik in veščin in ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju. Seveda lahko, če se za to odločite, kasneje nadaljujete svoje usposabljanje tudi z vključitvijo v katerega izmed naših obširnejših programov za mediatorje.
Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj in iger vlog, analize primerov, dela z vprašalniki ...

Usposabljanje vodi Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavod-a RAKMO, ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije, in avtor številnih knjig s področja mediacije in komunikacije.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program usposabljanja

Mediacija — splošno, vrste in pomen
-  Temeljna načela mediacije
-  Predpisi o mediaciji
-  Faze mediacije
-  Mediator

• Razlike med sodno poravnavo in mediacijo
• Konflikt
• Čustva
• Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)
• Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank
• Uvod v tehnike
-  Aktivno poslušanje
-  Postavljanje pravih vprašanj
-  Ravnovesje moči
-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
-  Ločeni sestanek
-  Testiranje realnosti
-  Reframing
-  Pogajanja
-  Pisanje sporazuma
-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije

• Etika
Organizacija mediacije na sodišču
Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:
- Mediacija v družinskih sporih
- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih
- Mediacija v gospodarskih sporih

Mediacija na centrih za socialno delo
Posebnosti mediacije v družinskih sporih
Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih
Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini
•  Igre vlog in analiza
• Praktični in teoetični preizkus

 

Udeleženci prejmejo na usposabljanju tudi gradivo, v kotizacijo pa so všteta tudi praktični in teoretični izpit in potrdila o udeležbi.
 

Dodatne informacije in prijave:

- 01/436 41 17, 040/731 431

- email: info@rakmo.si

- prek spletne prijavnice: SPLETNA PRIJAVNICA

 

Usposabljanje je možno naročiti tudi za zaključene skupine!

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oz. do 13.1.2020.

V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico, 
da usposabljanje odpovemo oz. prestavimo datum izvedbe.

 

Veseli bomo, če boste o usposabljanju obvestili tudi svoje kolege oziroma kogarkoli, ki bi ga tovrstna tematika utegnila zanimati.

 
NAPOVEDNIK

AKTUALNO: 15% popust na kotizacijo za prijavo in plačilo 14 dni pred začetkom seminarja

Obvladovanje jeze (8 ur) - četrtek, 30.1.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

Mediacija v šoli (8 ur) - torek, 3.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Obvladovanje nasilja in nenasilna komunikacija (8 ur) - četrtek, 12.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Komunikacija s starši (8 ur) - sreda, 18.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Reševanje konfliktov v šoli (8ur) - četrtek, 19.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - sreda, 5.2. in četrtek, 6.2.2020, 14.00 - 20.30, Ljubljana

Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur) - ponedeljek do petek, 19. do 23.8.2019 in 7.-21.8.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana


 

 

 


OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE (140 ali 64 ur)

Vključena knjiga Obljuba mediacije.
Ljubljana: 5.2.2020 - 21.5.2020


USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKE MEDIATORJE (120 ur)
Ljubljana: 24.2.2020 - 12.5.2020

Maribor: 13.2.2020 - 4.6.2020

 

USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE V DRUŽINSKIH SPORIH (40 ur)
Ljubljana: 15.1.2020 - 23.1.2020

Ljubljana: 2.3.2020 - 25.3.2020

Ljubljana: 1.6.2020 - 9.6.2020

 

 

 

 


Obvladovanje jeze (8 ur) - četrtek, 30.1.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

 

Več...


Mediacija v šoli (8 ur), torek, 3.3.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

 

Več...


Obvladovanje nasilja in nenasilna komunikacija (8 ur) - četrtek, 12.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Več...


Komunikacija s starši (8 ur) - sreda, 18.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

 

Več...
(c) 2011-2020 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka