Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih (40 ur)
Na usposabljanju se razvija temeljne veščine in pridobiva znanja za vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih. Program je potrjen s strani komisije  za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku. Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo na Javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 


Aktualni termini:

14.9.2020 - 18.9.2020, Ljubljana

 

Pon. 14. 9. 2020 (1.del)

Tor. 15. 9. 2020 (2.del)

Sre. 16. 9. 2020 (3.del)

Čet. 17. 9. 2020 (4.del)

Pet. 18. 9. 2020 (5. del)

Poteka v dopoldanskem času od 9.00 do 15.30 ure.

 

Kotizacija: 450,00 €.

Kotizacijo je potrebno v celoti poravnati pred začetkom usposabljanja.

Vključeno gradivo + prejmete tudi knjigo Obljuba mediacije - odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem.

V kotizacijo so všteti tudi praktični in teoretični izpit in potrdila o udeležbi.

 
 

PROGRAM

Usposabljanja za mediatorje v družinskih sporih (40 ur)


Mediacija je edinstven proces, ki vam pomaga, da izboljšate svoje komunikacijske, socialne in čustvene veščine in postanete mojster reševanja konfliktnih situacij in graditelj dobrih in pristnih odnosov. Družinska mediacija pa je še sploh posebno področje, kjer se poglobimo v specifike družinskih odnosov, zapletov in čustvenih preobratov, ki jih navadno spremlja in se ob tem učimo, kako ravnati v teh primerih in kako nam pri tem lahko pomaga transformativna mediacija. Usposabljanje je še posebej priporočljivo za vse, ki se tudi v svojem poklicnem življenju soočate z delom z družinami, zato lepo vabljeni socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, pravniki, ...
Na usposabljanju boste razvili temeljne veščine in pridobili znanja za vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih.

Usposabljanje se zaključi s praktičnim in teoretičnim preizkusom. Ob zaključku usposabljanja pa prejmete tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju oziroma potrdilo o uspešno zaključenem 40-urnem Usposabljanju za mediatorje v družinskih sporih.


V usposabljanje se lahko vključi vsak, ki si želi spoznati mediacijo in se naučiti osnovnih mediacijskih tehnik in veščin in ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju. Seveda lahko, če se za to odločite, kasneje nadaljujete svoje usposabljanje tudi z vključitvijo v katerega izmed naših obširnejših programov za mediatorje.
Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj in iger vlog, analize primerov, dela z vprašalniki ...

Usposabljanje vodi Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavod-a RAKMO, ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju transformativne mediacije, in avtor številnih knjig s področja mediacije in komunikacije.

---------------------------------

 

Program usposabljanja

Mediacija — splošno, vrste in pomen
-  Temeljna načela mediacije
-  Predpisi o mediaciji
-  Faze mediacije
-  Mediator

• Razlike med sodno poravnavo in mediacijo
• Konflikt
• Čustva
• Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)
• Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank
• Uvod v tehnike
-  Aktivno poslušanje
-  Postavljanje pravih vprašanj
-  Ravnovesje moči
-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
-  Ločeni sestanek
-  Testiranje realnosti
-  Reframing
-  Pogajanja
-  Pisanje sporazuma
-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije

• Etika
Organizacija mediacije na sodišču
Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:
- Mediacija v družinskih sporih
- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih
- Mediacija v gospodarskih sporih

Mediacija na centrih za socialno delo
Posebnosti mediacije v družinskih sporih
Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih
Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini
•  Igre vlog in analiza
• Praktični in teoetični preizkus

 

Udeleženci prejmejo na usposabljanju tudi gradivo, v kotizacijo pa so všteta tudi praktični in teoretični izpit in potrdila o udeležbi.
 

Dodatne informacije in prijava:

- 01/436 41 17, 040/731 431

- e  -  mail: info@rakmo.si ali preko spletne prijavnice: SPLETNA PRIJAVNICA

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico, da usposabljanje odpovemo oz. prestavimo datum izvedbe.

 

Usposabljanje je možno naročiti tudi za zaključene skupine.

Veseli bomo, če boste o usposabljanju obvestili tudi svoje kolege oziroma kogarkoli, ki bi ga tovrstna tematika utegnila zanimati.

 
NAPOVEDNIK


Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur) - ponedeljek do petek, 17. - 21.8.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana


 

 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE V DRUŽINSKIH SPORIH (40 ur)

Ljubljana: 14.9.2020 - 18.9.2020

 

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE (140 ali 64 ur)

LJUBLJANA, 5.10.2020 - 19.1.2021

MARIBOR, 7.10.2020 - 28.1.2021

 

 

 

 


Delo in komunikacija z zahtevnimi strankami (8 ur), sreda, 10.6.2020

 

Več...


Komunikacija s starši (8 ur), četrtek, 11.6.2020

 

Več...


Tehnike pogajanj (8 ur), petek, 12.6.2020

 

Več...


Reševanje konfliktov v šoli (8 ur), ponedeljek, 15.6.2020

 

Več...
(c) 2011-2020 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka