Usposabljanje za družinske mediatorje (200 ur)OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE + USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKE MEDIATORJE v skupnem obsegu 200 UR

Za vključitev v program ni posebnih pogojev.

 

 

Cilji usposabljanja:

- Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.

- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega

pristopa k posredovanju v sporih.

- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.

- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.

- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje

občutljivosti za proces mediacije.

- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi

aspekti mediacij.

- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje

v postopkih formalne mediacije v somediaciji in za samostojno

vodenje neformalne mediacije.

- Udeležence seznaniti s specifikami družinske medicije in njenimi

podvrstami.

- Seznaniti se z zakonskim okvirom družinske problematike in

družinske mediacije.

- Spoznati dodatne tehnike mediacije primerne za družinsko

mediacijo.

- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje postopka

družinske

mediacije tudi v zahtevnejših primerih družinskih konfliktov.


Oblike in metode dela:

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja


Vsebina usposabljanja:


Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi

razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je

poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja

procesa mediacije.

Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog.

Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo

tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se

v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni

praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek

je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj

bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako,

da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.


Utrditveni del:

Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih

spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.

Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere

izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.


Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za družinske mediatorje pridobijo naziv DRUŽINSKI MEDIATOR.


Predavatelji:

Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev


Organizacija usposabljanja:
- devet dvodnevnih seminarjev (9 x 16 ur)
- dva dvodnevna utrditvena seminarja (2 x 16 ur)
- eden enodnevni utrditveni seminar (8 ur)
- dvodnevni izpitni seminar - preizkus mediacijskih spretnosti (16 ur)

Dodatne informacije in prijave:
Zavod RAKMO, Parmova ul.53, 1000 Ljubljana
01/ 436 41 17, 064 11 25 77, 040 731 431


Kotizacija za usposabljanje:

 • fizične osebe: 2.100,00 € oz. 7 obrokov po 300,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1980,00 €),
 • pravne osebe: 2.537,60 € oz. 4 obroki po 634,40 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 2.415,60 €).

   


 • Program Usposabljanja za družinske mediatorje (200 ur):

   

   

  Vsebina

  Število ur

  Prvi del -

  Osnove mediacije

  Konflikt in mediacija

  Vloga mediatorja

  Osnove vodenja mediacije

  Mediacija v različnih okoljih

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Drugi del -

  Jedrne faze mediacije

  Jedrne faze mediacije

  Odpravljanje ovir za uspešnost procesa

  Kako premakniti proces z mrtve točke

  Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Tretji del -

  Občutljivost za proces in sogovornike

  Tehnike za ustvarjalno reševanje problemov

  Spremljanje dinamike konstruktivnosti pogovora

  Ohranjanje občutljivosti

  Snemanje in analiza posnetkov

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Četrti del -

  Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

  Začetne faze mediacije

  Kaj če ena od strani noče sodelovati

  Zaključne faze mediacije

  Koraki po uspešno zaključeni ali prekinjeni mediaciji

  Mediatorska etika in zakonodaja

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Peti del –

  Somediacija, supervizija in delovanje Centra

  Somediacija

  Supervizija

  Mediacija v mediacijskih organizacijah

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16ur

  Šesti del – Specifike družinske mediacije

  - Specifike družinske mediacije

  - Kako se družinska mediacija razlikuje od drugih pristopov

  - Facilitativna in transformativna družinska mediacija

  - Obvladovanje intenzivnih čustev v procesu mediacije

  - Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih

  - Predpisi s področja družine in družinske mediacije

  - Povezovanje z drugimi službami (Sodišče, Notar, Odvetnik, Center za socialno delo, družinska terapija …)

  - Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16ur

  Sedmi del -

  Rekonstruktivna in proaktivna mediacija

  - Partnerska ali zakonska (Rekonstruktivna in proaktivna) mediacija

  - Kako lahko mediator pomaga pri izboljšanju partnerskih odnosov

  - Kako obvladovati spremembe v naravnanosti do partnerja

  - Kako se odzivati na dvom v smiselnost odnosa

  - Proaktivna mediacija – odpravljanje ovir za kakovosten odnos

  - Kako narediti dober odnos še boljši

  - Igre vlog in urjenje

   

   

   

   

   

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Osmi del -

  Ločitvena in poločitvena mediacija

  - Ločitvena mediacija

  - Ne več partnerja, a še vedno starša

  - Mesto otrok v procesu ločevanja in ločitvene mediacije

  - Vpliv ločevanja na vse vpletene

  - Obvladovanje negativnih čustev do bivšega partnerja

  - Pravni okvir ločitvenega procesa

  - Mediacija med ločenima staršema

  - Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Deveti del -

  Mediacija med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki

  - Mediacija med drugimi družinskimi člani (starši in otroci,

  sorojenci, člani reorganizirane družine, starimi starši in

  vnuki,...)

  - Mediacija med sorodniki

  - Mediacija med družino in subjekti, ki posegajo v njeno

  življenje

  - Pogoste teme družinske mediacije

  - Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Utrditveni del

  2 x Dvodnevni utrditveni seminar (32 ur)

  1 x Enodnevni utrditveni seminar (8 ur)

  - Igre vlog in urjenje

  32 ur

  8 ur

  Skupaj:

  40 ur

  Izpitni del

   

  - Dvodnevni izpitni seminar

  16 ur

  Skupaj:

  16 ur

  SKUPAJ UR:

  200 ur

   

   
  NAPOVEDNIK

  AKTUALNO: 15% popust na kotizacijo za prijavo in plačilo 14 dni pred začetkom seminarja


  Delo in komunikacija z zahtevnimi strankami (8 ur) - sreda, 10.6.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Komunikacija s starši (8 ur) - četrtek, 11.6.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Tehnike pogajanj (8 ur) - petek, 12.6.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Reševanje konfliktov v šoli (8ur) - ponedeljek, 15.6.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Obvladovanje jeze (8 ur) - torek, 16.6.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

  Obvladovanje stresa (8 ur) - sreda, 17.6.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

  Asertivna komunikacija (8 ur), - četrtek, 18.6.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Mediacija v šoli (8 ur) - petek, 19.6.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur) - ponedeljek do petek, 7. - 21.8.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana


   

   

   

   

  USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE V DRUŽINSKIH SPORIH (40 ur)

  Ljubljana: 1.6.2020 - 9.6.2020

   

   

   


  Delo in komunikacija z zahtevnimi strankami (8 ur), sreda, 10.6.2020

   

  Več...


  Komunikacija s starši (8 ur), četrtek, 11.6.2020

   

  Več...


  Tehnike pogajanj (8 ur), petek, 12.6.2020

   

  Več...


  Reševanje konfliktov v šoli (8 ur), ponedeljek, 15.6.2020

   

  Več...
  (c) 2011-2020 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
  Produkcija 5ka